Enim üllatas mind asjaolu, et juba pärast esmast kohtumist oli tunda minu jaoks tulemust. Koheselt hakkasin kasutama/katsetama väikeseid saadud nippe ja mõtteid, milleni arutelu käigus ühiselt jõudsime.

Mentor valdas väga head kuulamisoskust ja suunavate küsimuste esitamise oskust. Mentor ise on teinud ära suure kodutöö ja meie kohtumiseks hästi ettevalmistunud. Pani tegelema enesekaemusega ja aitas probleemi näha kõrvalt. Andis asjalikke soovitusi.

Tegelikult oli see 2 tundi (isegi natuke rohkem) puhas eneseanalüüs. Läbi analüüsi püüd leida vastuseid, püüd leida lahendusi, püüd leida see viis, kuidas jõuda soovitud tulemuseni. Mu mentor ütles mulle ühe väga huvitava lause, ma ei mäleta seda sõnasõnalt, kuid selle mõte oli umbes selline: “The good enough parent is the best parent.“. Et on olukordi, mis ei olene sinust, kuid kui sa ise oled selles olukorras endast parima andnud, siis see on see, mis loeb. Ja et tegelikult on täitsa ok, kui kõik ei tule välja perfektselt.

Suurim avastus on, et küsimused kõikidele vastustele on ikkagi minu enda sees, aga ise sean endale takistused.

Saades temalt mõni päev hiljem tagasisidet meie kohtumisele, oli seal nii palju positiivset, et siiani kisub naeratuse näole, kui see meelde tuleb 🙂

Mulle meeldib väga, et minu mentor on aktiivne kuulaja, kes reflekteerib kuuldut ning esitades täiendavaid küsimusi aitab minul mind ennast oma analüüsida.

Mul on väga hea meel, et nimetatud projektist osa otsustasin võtta. Näen isiklikult vajadust mentorluse järele, sest seesugune töövorm on minule sobiv ning aitab mul püstitada konkreetseid eesmärke ning kavandada nende saavutamiseks tegevusi.

Super, et olen saanud võimaluse selles projektis osaleda. See on lihtsustanud minu tööd juhina, sest olen tunduvalt enesekindlam, oskan paremini enda tehtut analüüsida ja hinnata. Mis kõige tähtsam, see on andnud mulle hea enesetunde.

Mul on väga vedanud, et sattusin sellesse projekti. Et ma pole ainus, kes selliste muredega maadleb ja et tegelikult on see normaalne – juba see ütlemine oli toeks ja andis enesekindlust, et võib olla saabki minust ühel ilusal päeval asja.