ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veeblehe mentoritekoda.ee isikuandmete vastutav töötleja on EESTI MENTORITE KODA MTÜ (registrikood 80387757) asukohaga Harjumaa, Tallinn, Sepapaja tn 6, 11415, tel +372 627 7077  ja e-post info@mentoritekoda.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • Nimi, telefoninumber, isikukood, ja e-posti aadress;
  • Aadress
  • Töökoht, ametikoht, haridus

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse Eesti Mentorite Koja liikmelisuse taotlemisel, liikmena ühingu tegevustes osalemiseks ja ühingu poolt pakutavate teenuste kasutamiseks.

Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebikasutusstatistika tegemiseks.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebilehe haldajale liikmelisuse taotluse läbivaatamiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse veebimajutus.ee ja Google’i serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe haldajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning hallata liikmeid.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebilehe kasutajaprofiilis Lingil “Minu konto”.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kasutaja nõusoleku alusel, siis on kasutajal õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest lehe haldajat e-posti teel.

Säilitamine

Veebilehe kasutajakonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust lehe haldajaga e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Lehe haldaja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub e-posti vahendusel (e-post: info@mentoritekoda.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).