Mis on Eesti Mentorite Koda?

MTÜ Eesti Mentorite Koda on mentorluse valdkonnaga seotud juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ning avalikes huvides tegutsev kasumit mittetaotlev organisatsioon.

Ühingu tegevuse põhieesmärk on aidata kaasa liikmete mentorlusalaste professionaalsete teadmiste ja oskuste täiendamisele ja mentorluse valdkonna ning juhtimiskvaliteedi arendamisele Eestis.

Tegutseme parema juhtimiskultuuri nimel – toetame uue põlvkonna juhte, kes viivad Eesti juhtimiskultuuri järgmisele arengutasemele. Me usume, et õigus heale juhtimisele on igaühe põhiõigus.

EESTI MENTORITE KOJA VÄÄRTUSPAKKUMINE:

Parema juhtimiskultuuri nimel Eestimaal.

Tegutseme parema juhtimiskultuuri nimel- toetame uue põlvkonna juhte, kes viivad Eesti juhtimiskultuuri järgmisele arengutasemele.

Eesti Mentorite Kojas saad:

I Võimaluse eneseteostuseks:
 • Praktiseerida mentorlust.
 • Jagada oma tarkust ja kogemust teiste juhtidega.
 • Panustada Eesti ettevõtluse ja elu edenemisse.
 • Sära silmisse südamelähedasest tegevusest.
II Kasvad ise:
 • Uusi teadmisi, instrumente ja tehnikaid.
 • Õppida teiste vigadest ja õppetundidest.
 • Tuttavaks uute inspireerivate inimestega.
III Lahedaid emotsioone:
 • Osaleda meeleolukatel üritustel, seminaridel, pidudel, matkadel jne.
 • Suhelda lahedate inimestega, kellega on, millest rääkida.
 • Silmad särama lahedast koostegemisest.

Mida saad Eesti Mentorite Kojale anda:

 • Oma teadmisi, oskusi ja kogemusi.
 • Oma aega ja energiat teiste toetamiseks.
 • Kaasata omasuguseid koja liikmeteks, et meie mõju veelgi suurendada.