Miks võiks olla hea mõte meiega liituda?

Meie juures saad:

 • Hoida end kui mentorit värskena – korraldame koolitusi, seminare, infoõhtuid jne;
 • Jagada teadmisi ja kogemusi omasugustega ning teistelt õppida;
 • Hoida end kui juhti vormis läbi kaasava juhtimisstiili praktiseerimise;
 • Kaasa aidata Eesti juhtimiskultuuri arendamisele, tehes seeläbi kogu Eesti elu paremaks.

Kuidas liikmeks saada?

Eesti Mentorite Koja liikmeks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud.
Koja liikmeks saab, kui oled läbinud vähemalt 32h mentori koolituse. Selle puudumisel saab taotleda toetajaliikme staatust.

Füüsiline isik

 • Leia endale üks soovitaja meie liikmete hulgast;
 • Täida vorm EMK-sse-astumiseks;
 • Peale juhatuse heakskiitu saad meilt arve liikmetasu (60EUR aastas) kohta ja juhised edasiseks.

Juriidiline isik

 • Täida vorm EMK-sse astumiseks;
 • Peale juhatuse heakskiitu saad meilt arve liikmetasu kohta ja juhised edasiseks.
 • Juriidilise isiku liikmetasu:
  • ettevõte kuni 100 töötajaga 200 EUR aastas;
  • ettevõte üle 100 töötajaga 400 EUR aastas;
  • ettevõte üle 500 töötajaga 600 EUR aastas.