Kui Sa soovid endale või oma ettevõtte töötajale coachivat mentorit, siis Eestu Mentorite Koda pakub Sulle järgmist:

  • EMK leiab sulle sobiva mentori oma mentorite hulgast
  • Ühe mentori leidmise vahendustasu on 150 eurot
  • Vahendustasu maksmine toimub pärast mentori ja kliendi nõusolekut ja enne esimest mentorkohtumist
  • Kui peale esimest kohtumist siiski selgub, et koostöö ei ole võimalik, leiab EMK sama vahendustasu eest veel ühe uue mentori
  • Mentorteenuse tasu lepitakse kokku ainult mentori ja kliendi vahel.

Kui Sa soovid enda jaoks olulisi teemasid arutada koostöös kogenud mentoriga, kes kasutab coachingu- ja nõustamistehnikaid lähtudes Sinu eesmärkidest, siis mõtle palun läbi:

  • Milleks mentorit vajad?
  • Mis on sinu ootused mentorile?

Seejärel palun anna meile oma soovidest teada täites registreerumisvorm:

Täida vorm