Mentorite Kojale panid aluse järgmised asutajaliikmed:

 • Fontes PMP OÜ (Tiiu Allikvee, Piret Jamnes; Kristina Udras, Signe Unt)
 • Anti Orav
 • Ave Kala
 • Gunnar Toomemets
 • Jaan Allem
 • Jaan Saar
 • Janeck Uibo
 • Kai Realo
 • Maarika Liivamägi
 • Toomas Koobas
 • Tõnu Vaus
 • Veiko Hintsov

Suuremaid otsuseid teevad järgmised juhatuse liikmed:

 • Ain Mihkelson
 • Gunnar Toomemets
 • Katrin Kelder
 • Ruti Einpalu
 • Ülle Susi

Nõu ja jõuga toetavad järgmised nõukoja liikmed:

 • Ain Mihkelson
 • Anti Orav
 • Ave Kala
 • Gunnar Toomemets
 • Jaan Allem
 • Jaan Saar
 • Janeck Uibo
 • Kai Realo
 • Maarika Liivamägi
 • Piret Jamnes
 • Ringa Maripuu
 • Tiiu Allikvee
 • Toomas Koobas
 • Tõnu Vaus
 • Veiko Hintsov

Suurem töö toimub järgmistes töögruppides:

 • Kommunikatsiooni ja visiooni töögrupp, mida veab Maarika LiivamägiKommunikatsiooni töögrupi roll on Mentorite Koja visiooni (juhtimise kvaliteedi arengu eest seismine) toetamine läbi asjakohase sise- ja väliskommunikatsiooni. Töögrupp tegeleb kogemuste jagamisega läbi lugude kirjutamise, artiklite vahendamise ja ürituste korraldamise, mis kõik toetavad mentorluse põhist juhtimist. Kommunikatsiooni töögrupi tegemistesse saab panustada igaüks koja liikmetest, kellel on midagi jagada mentorluse vallas, mõni lugu, kogemus või idee.
 • Liikmelisuse töögrupp, mida veab Gunnar Toomemets.Liikmelisuse töögrupi tähelepanu all on meie liikmed – nii uued kui ka olemasolevad. Kes on meie liikmete hulka oodatud ja kuidas me neid vastu võtame. Kuhu paneb Mentorite Koda oma fookuse uute liikmete leidmisel ja kuidas nad enda juurde toome.
 • Partnerluse töögrupp, mida veab Piret Jamnes. Partnerluse töögrupp keskendub koostöö arendamisele organisatsioonide ja inimestega, kes saavad toeks olla Mentorite Koja eesmärkide elluviimisel.
 • Arenduse töögrupp, mida veab Ringa Maripuu.EMK arendustöögrupi eesmärk on kokku leppida ja ellu viia koja arenguks vajalikud tegevused.