100 Sammu tulevikku avaseminari materjalid

Tänu Lauri kiirele tegutsemisele on nüüd näha nii avaseminari videod kui ka muu näidatud materjal.

Videomaterjal seminarist

Üllelt avasõnad


Ainilt protsessi tutvustus


Piretilt 3 kohtumise sisust


Ringalt menteede leidmise ja jagamise kohta


Toomaselt kogemus mentee ja mentorina

2018-10-31T14:12:10+02:00
Go to Top