27. oktoobril käis EMK külas koja uue liikme Ericsson Eesti Tallinna tehases. Et koja uudiskiri tegi sündmusest juba lühikokkuvõtte: „Meid ootas ees põnev ekskursioon tootmisesse. Ericsson’i Tallinna tehase personalidirektor Katri Kuuse rääkis meile ettevõttest, töötajate arendamisest ja mentorluse ning coachiva juhtimise juurutamisest tehases. Lisaks jagas omapoolseid muljeid Margus Jüriväli, kes on olnud ise nii mentee kui mentori rollis. Kohalkäinud veendusid, et Ericsson on mentorluse juurutamise lipulaev Eestis“, pole mul õigupoolest lisada rohkem kui ehk natuke värvi Ericssonist kaasa võetud emotsioonide ja mõtete näol.

Siin siis minu märkmed kuuldust:

 • Oma 140 tegevusaastaga on Ericssonist saanud globaalne liider IKT lahenduste valdkonnas. 40% maailma mobiilsideliiklusest liigub läbi Ericssonis toodetud seadmete.
 • Kõik räägivad 3/4/5G. Väga hiljuti oli meedias uudis pealkirjaga a´ la „Telia ja Ericsson lasksid 5G ametlikult laborist tänavale lahti“. Katri kommentaaride kohaselt päris 5G veel reaalselt ametlikult kuskil töös ei ole, on 4 koma. Aga kes mäletab, mis asi oli 1G või millal see oli? Sada aastat läks selleks, et ühendada omavahel miljard geograafilist punkti, 25 aastat 5 miljardi inimese ühendamiseks. Asjad hakkavad omavahel suhtlema vähem kui 5 aastaga. Ericssoni inimeste hinnangul on neid „ühendatud asju“ aastaks 2020 50 miljardit. Asjade internet muudab ilmselt kogu ühiskonna toimimise loogikat kapitaalselt.
 • Ericsson Eesti Tallinna tehas tähendab rohkem kui 2000-pealist meeskonda: 500 kontoritöötajat, 900 tootmistöötajat, lisaks konsultandid e renditööjõud. Selles meekonnas tegutseb kokku 35 rahvust. Lõviosa muidugi on eesti ja vene rahvusest, ülejäänud 33 rahvustest moodustavad töötajaskonnast kokku 1%. Töökeeleks on organisatsioonis paralleelselt inglise, eesti ja vene keel.
 • Tallinna tehases asub kohe üks uudne robot tööle. Tegelikult on neid seal juba praegu hea hulk – suristavad plaatidele komponente. Aga see proovitööl käinud ja nüüd päriselt kodustatav isend hakkab materjale laost liinide kõrvale tooma. Ametijuhendi järgi siis materjali korraldaja.
 • Organisatsioonid on täpselt nii head ja tugevad kui on nende juhid. Kõik algab sellest, kuidas juhid inimestesse suhtuvad. Juht peab olema eeskujuks. Kõik reeglid kehtivad kõikidele. Katri ütles, et Ericssonis on võti hoolimises ja numbrid näitavad, et see tõesti töötab:
  • 7 aasta jooksul on autokraatlikust organisatsioonist saanud demokraatlik;
  • 90% töötajatest jagavad samu väärtusi: austus, professionaalsus, visadus;
  • tööjõuvoolavus on täpselt nii madal, et kui veel madalam oleks, siis oleks oht juba ummuksisse jääda – kontoritöötajate voolavus ca 3% aastas, koos tootmistöötajatega 8% aastas;
  • leadership index 2011 – 72, 2015 – 91; engagement index 2011 – 69, 2015 – 80 (tootmisettevõtetes on 65 väga hea tulemus, aga Katri ütles, et Ericssoni ei hinda tulemust alla 70);
 • Mentoring = shared development. Areneda tõesti tahetakse – mentortunde alates aastast 2010 on Ericsson Eestis kogunenud kokku 1040. Üks mentee-mentor paar teeb vähemalt 6 kohtumist, aga tavaliselt mitte rohkem kui 10 kohtumist.

Mentee/Mentor Margus Jüriväli õppetunnid elust enesest:

 • Mida kogenum mentor juhina, seda suurem väärtus menteele. Mentee saab nii palju, kui palju on ta valmis end avama. Iga võimalus tegutseda mentorina lihvib ka mentorit ennast.
 • Koostöös laualepandav algne probleem ei ole enamasti tegelik probleem. Sa arvad, et kõik on hästi. Ja siis järgmine kord avastad, et tegelikult ei tea Sa oma menteest veel suurt midagi.
 • Tee järgi või maksa kinni: Ericssonis on kasutuses 360-kraadi tagasiside. Eriliseks teeb selle tõsiasi, et see pole ainult mingi anonüümne kirjalik hindamine. Tagasisidet antakse juhile ka näost näkku tiimiliikmete poolt. Alustati loomulikult tippjuhist. Esimene hinnangu saaja oli Ericsson Eesti Tallinna tehase juht.

Tegelikult oli lugusid ja mõttekilde veel rohkemgi. Ja hulk lugusid jäi ajapuudusel kuulmata-rääkimata. Järgmisel korral võiksime külaskäiguks natuke rohkem aega varuda.

Suur tänu võõrustajatele ja korraldajatele!

 

Tiina Liitmäe