Sumedal augustikuu päeval võttis EMK juhatus ette järgmise kahe aasta prioriteedid, millele Koda koos oma liikmetega keskenduda võiks. Täname siinkohal kõiki liikmeid, kes meile omi mõtteid jagasid. Arvestame nendega kindlasti.

Meil on “hea jalajälg” ees eelmise juhatuse poolt “ette astutud” ja seda sisse tallatud rada soovime kindlasti jätkata. Loodetavasti suudame ka meie tuua juurde uusi tegevusi, projekte ja viia ellu ideid, mis juhtimiskultuuri Eestis edendada aitaksid.

Järgmise kahe aasta prioriteetidena soovime välja tuua kolm peamist suunda:

  1. Mentorlusega alustamise takistuste ja barjääride maha võtmine. Pole harvad juhused, kus organisatsioonid, juhid ja meeskonnad aduvad et “mentor majas” on pigem probleem või mingist ebapädevusest tulenev signaal ja sellel pole positiivset alatooni. Soovime juhatusega aidata neid kammitsevaid takistusi lahti harutada, et toetada arengut, kasvamist ning õppimist mentorluse kaudu.
  2. Teine oluline fookus on juhi enda areng ja kasvamine. Just juhtide areng, õppimisvõime ja tunnistamine, et on mida omandada ning paremaks muuta, saab olema tänaste ja tuleviku organisatsioonide võimekuse kasvu aluseks. Kui juht teadvustab, et elukestev õpe on edu alus ja alustab endast, siis on see ka eeskujuks tema meeskonna liikmetele.
  3. Ja kolmandaks teemaks oleme valinud juhi vastutuse oma inimesi arendada. Soovime keskenduda tegevustele, mis aitaks juhil saada “paremaks aednikuks”. Juht kui aednik, kes peab teadma, mida just tema meeskonna liikmed kasvamiseks vajavad – nagu taimed, keegi kasvab varjus ja kellelegi on vaja palju päkest. Edukas aednik ise on aga pigem taustal teenindades, hoolitsedes, kastes ning lastes „aial“ enda eest rääkida.

Nii need prioriteed paika said. Septembri alguses jõuab teieni meie aastane tegevuste kalender, kus juba vähemalt osad neid teemasid lahkavad arutelud, seminarid, kirjatükid, külastused, matkad, piknikud, lõunakoosolekud, kinokülastused ja raamatute lugemised täpsemalt paigas.

Head uue mentorluse hooaja algust kõikidele Eesti Mentorite Koja liikmetele ja sõpradele!

Maarika, Kaidi, Ain, Ülle, Gunnar