Ringa Maripuu,

Chief of Staff, SEB

27. augustil 2015, toimus Eesti Mentorite Koja järjekordne meeleolukas koosviibimine – seekord külastasime Swedbank’i, kus Teele Saarma Swedbanki akadeemiast tutvustas meile panga juhtide arendamisega seonduvat ja panga juhtimiskriteeriume. Erilist huvi muidugi äratasid just mentorluse teemad, mida Swedbank on tublisti propageerinud oma organisatsioonis juba aastast 2011. Juttu ja küsimusi jagus, nii mõnigi juht noogutas paljutähenduslikult pead, kui Juhi areng ja vajadus mentori või mentee järele jutuks tuli. Oli äratundmist ja uusi ideid. Palavamaks aruteluks läks Mentorluse protsessi mõõdikute kehtestamise ja jälgimise osas, kus ühiseks arusaamiseks sai asjaolu, et ratsionaalsete inimestena me tahaksime seada piire, mida täita, kuid väärtuste ja käitumise muutmisel on seda ikka väga keeruline teha. Ja eks kogu mentorluse põhieesmärgiks on siiski inimese enda enesekindluse tõus ja läbi selle töötulemuste paranemine.

Kirss tordil oli aga Ain Mihkelsoni ja Merike Kim’i tutvustus Swedbanki Juhtide laborist – just see äärmiselt huvitav projekt äratas kõigis palju küsimusi ja kaasa rääkimise tahet. Sest just isikliku arengu kasv on see, mida selles laboris juba kolmandat hooaega keedetakse! Juhtide labor, mis on mõeldud kogenud tippjuhtidele, on programm, mis panga sees on saavutanud väga positiivse vastukaja. See positiivne vastukaja tuli kindlasti ka kõigilt üritusel osalenud juhtidelt. Eks meil kõigil ole sisemine tahtmine muuta maailma paremaks just läbi iseenda!

Suured tänud Swedbank`i rahvale ja ootame juba uut EMK üritust. Jälgige reklaami!