Annely Ajaots, Nissi kooli direktor ja Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse liige:

Alustasin oma juhi teekonda väga noorelt, 26-aastaselt. Olen tänulik oma eelkäijale, kes oli toona valmis mulle toeks jääma. Mul oli keegi, kelle käest küsida, kes kuulas, mõistis, suunas ja julgustas lahenduste ning otsusteni jõudmisel. Teadmiseni, et minu toetaja oli mulle tegelikult väärtuslikuks mentoriks, jõudsin alles hiljem.

Aastatega korjatud kogemused ning sisemine soov oma teadmisi ja oskusi edasi anda innustasid mind haridusjuhtide mentorkoolituse programmi kandideerima. Tundsin, et programmis osalemine pakub ka mulle endale värskeid väljakutseid, teadlikkust mentori rollist, juhile vajalikke oskusi ning võimaluse õppida end ka inimesena paremini tundma.

Fontese korraldatud mentorkoolituse programm täitis kuhjaga minu ootused. Nautisin kogu õppeprotsessi ning olen tänulik võimaluse eest sellest osa saada. Eriti väärtuslikuks pean õpitu kohe praktikas kasutamist. Nii saatsingi sügisel HARNOsse soovi saada alustava koolijuhi mentoriks ja peagi alustasin juba koostööd menteega.

Programmis õpitu ning mentee toetamine on andnud juhtimiskultuurile minu jaoks uue tähenduse. Mentor ei ole kunagi vaid pelgalt andja rollis, sest alati toimub vastastikune teineteiselt õppimine. Üllatusin, kui palju on minus peidus kannatlikkust ja pikka meelt. Olen veendunud, et mida paremini tunneb juht ennast, seda paremini saab ta juhtida ka teisi.

Olen saanud kinnitust, et juhi ja mentori ülesannetes on tähtsal kohal ettevalmistus, hinnangutevaba kuulamisoskus, oskus märgata inimeste tugevusi, kohaloleku jõud ja õigete küsimuste küsimine. Näen selgemalt tegelikke probleeme ning olen uutest teadmistest saanud tuge, et tulla toime ajal, kui hariduselu on teravalt ühiskonna valvsa pilgu all. Nüüd oskan veelgi enam jälgida, et minu ja kooli sõnumid oleksid meeskonnaga eelnevalt läbi arutatud, kokku lepitud ja selgelt sõnastatud ning mõjuksid ühtaegu nii rahustavalt kui ka innustavalt.

Mentorprogrammis osalemine on olnud põnev teekond ning soovin kindlasti seda teed jätkata. Astusin ka Eesti Mentorite Koja liikmeks, et saada osa arendavatest koolitustest ning suhtevõrgustikust erinevate valdkondade inimestega. Plaanin oma koolis mentorlust arendada ja usun, et enesearengu toetamiseks on mullegi parimaks viisiks hea mentori leidmine.