15 aasta jooksul, mil mentorlusega kokku olen puutunud, on nii mõndagi muutunud.

Kui vaadata tagasi, siis alguses kulus päris palju aruteluaega ja energiat defineerimisele, mis mentorlus EI OLE (populaarseim teema oli, mis vahe on mentorlusel ja coachingul näiteks) ja valdav oli püüd mentorlust kontseptuaalsel tasandil väga selgelt ja eristuvalt määratleda, siis nüüd on rõhuasetus sellel, mis mentorlus ON. Ja selge on see, et mentorlusel on mitu nägu.

Kõrvuti eksisteerib mitmeid mentorluse vorme (juhendav mentorlus, tagurpidi mentorlus, coachiv mentorlus, dialoogimentorlus jne) ja aktsepteeritakse arusaamist, et mentorlus on pidevalt lähenemas coachingule ja teistele professionaalsetele abistamise viisidele ning rangeid jooni maha pole vajagi joonistada. Kattuvus on olemas ja see on ok.

Kui kunagi läksin põlema, kui keegi väitis, et mentorlus on vanaaegne ajast ja arust heietamine või et coachivat mentorlust pole olemas, ongi ainult coaching, või et õige mentorlus on ainult eluaegne pro bono suhe, ja püüdsin iga hinna eest selgitada, kuidas need väited paika ei pea, siis nüüd olen hakanud palju rahulikumalt nendesse teemadesse suhtuma. Kõik kirjeldused on tinglikud, pole ühte ja õiget mentorluse vormi. Uusi tuleb aina juurde (rohementorlus, keelementorlus jne) ja kui nende praktiseerimise tulemusena keegi kasu saab, on väga hästi.

Eks ikka tundub neile, kes maailma läbi enda kogemuse defineerivad (ja kuidas teistmoodi saakski seda teha!), et just see mentorluse vorm, millega ise oled kokku puutunud või need meetodid, mida ise kasutad, on need kõige õigemad. Iga mentor on meetodite kasutamise kohapealt eklektik, st kasutab neid meetodeid, mis omandatud on. Ma ise kasutan meetodeid nii psühholoogilisest nõustamisest, teraapiatest, karjäärinõustamisest kui erinevatest coachingu liikidest lisaks puhtalt mentorlusega seotud meetoditele. Ja ei mingit segadust. Kui kasutad õiget asja õigel ajal, pole ju probleemi.

Samas on mentorluses ka reguleeritust – kompetentsimudelid, rahvusvahelised eetikakoodeksid, tasemed alustavast kuni kogenud mentorini, millele vastavat sertifikaati on võimalik näiteks EMCC-st taotleda. Ka Fontese mentorlusprogrammides ja -projektides lähtume nendest põhimõtetest ja seda tõestab rahvusvaheline programmi akrediteering. Minu jaoks on see oluline, kuna inimestega töö päris totaalne freestyle vabakava ei saa olla – teise inimese kahjustamise oht oleks liiga suur ja ärakasutatud potentsiaal liiga väike. Nii et on olemas kokkulepped selle kohta, mida mentor peab oskama, missugustest põhimõtetest lähtuma, kuidas mentorlusprotsessi juhtima ja missugustest eetilistest lähtekohtadest kinni pidama, ükskõik, missugust mentorluse liiki või tüüpi ta harrastab.

Usun, et tulevikus muutuvad need kokkulepped aina tähtsamaks ja vaidlused, mis on mentorlus või mida ta ei ole, jäävad ajalukku. Ennustan, et ka mentorite huvi enesearengu osas kasvab. Enda kui inimese mõistmine, inimkäitumise mitmetahuline analüüs, enda kasvamise jälgimine ja sellest rõõmu tundmine – need on teemad, mis lähitulevikus süvendatud huvi pälvivad ja arenevad koos mentorite ja mentorluse küpsemisega.

Lisan juurde raamatusoovitused neile, kes soovivad ise juurde uurida. Esimene, coachingu ja mentorluse teemaline raamat on minu arvates üks parimaid selleteemalisi teoseid. Annab selge ja kaasaegse ülevaate mentorlust ja coachingut tervikuna koos vaadates.

Samuti on siin kirjas valik raamatutest, mille olen viimase 1,5 aasta jooksul tellinud ja mille üle olen iga kord rõõmu tundnud, kuna lisavad värvi, mõtteainet ja meetodeid professionaalse käekirja rikastamiseks ja isiklikuks kasvamiseks.

5 raamatusoovitust:

https://www.amazon.com/Coaching-Mentoring-Practice-Bob-Garvey/dp/1473969344/ref=pd_sbs_1/130-8127079-8358426?pd_rd_w=QWiBd&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=KWN3GABANF951YRT2J4M&pd_rd_r=136c297e-2c85-4219-a338-36e7e22e90f4&pd_rd_wg=VkGJ7&pd_rd_i=1473969344&psc=1

https://us.sagepub.com/en-us/nam/emotion-focused-counselling-in-action/book239415

https://www.amazon.com/Coaching-Beyond-Words-Deepen-Conversations/dp/0815348746

https://www.amazon.com/Solution-Focused-Brief-Therapy-Techniques/dp/0415606136

https://www.stevenkotler.com/book-pages/the-art-of-impossible

Mõtted pani kirja Piret Jamnes, Fontes PMP partner / arendustiimi juht