2021. aasta sügisel startinud arenguprogramm  „Igale mentorile mentor M4“ sai pidulikumat sorti lõpetuse 25. mail 2022, mil tõdesime rõõmsalt, et meiega on nüüd 14 uut dialoogimentorit.  Oli inspireerivaid kohtumisi ja sisukaid taipamisi täis teekond koos väga ägedate mentoritega.

Programmi seminaride, töötubade ja peegelduste õnnestumisesse panustasid Piret Jamnes, Gunnar Toomemets, Tiiu Allikvee, Ruti Einpalu, Elar Killumets, Ülle Susi, Kalev Pihl, Katrin Kelder ja Ain Mihkelson.  Programmi hoidsid koordinaatoritena koos Katrin Maack ja Katrin Kelder.  Ja muidugi osalejad, kes arenguprogrammi oma avatud meele, jagatud kogemuste ja  kaasas olekuga iga kohtumist väärindasid. Nagu üks osaleja tagasisides kirjutas Muljet avaldas meie grupi mentaalne tasand – avatud, aus ja vahetu.“

Arenguprogrammi jooksul oli kõigil osalejatel võimalik olla erinevates rollides ja mõtestada kogetut: olla mentoriks, kogeda mentee rolli ja katsetada dialoogimentorluse võimalusi. „ Hindan seda, et koolituse käigus sain kvaliteetaja iseenda arenguga tegeleda ning oma taipamisi reflekteerida. Väga avatud ja ägedad grupikaaslased.“ 

Programmi ülesehituses vaheldusid seminarid-töötoad mentorkohtumiste ja oma kogetu peegeldustega. Andes taas sõna osalejale: „ Kõik need töötoad ja mentor-mentee kohtumised panid mõtlema, pingutama, analüüsima, juurdlema, algatama erinevaid vestlusi ka tööl, kodus jne. Kogemused ületasid ootusi ja kindlasti laiendasid minu enda piire. Sain julgust, et kindlasti jätkan ja tunduvalt küpsemana.“ 

Dialoogimentorlus oli kõigi osalejate jaoks uus tööriist ja seetõttu ka erilist elevust tekitav. Ja nagu uue kogemusega ikka, olid kohal erinevad tunded, katsetamisvalmidus ja kogetu mõtestamine:  dialoogimentorlus on „ vastastikune enesearenguprotsess kahe kogenud mentori vahel, mille tulemusel tekivad sügavaid sisemisi arenguperspektiive avavad uued taipamised ja tänulikkus partneri vastu.“

„See dialoogmentorlus on pisut nagu inimesena kasvamise õpetus – ole julge, austa partnerit, vii ellu…“

Ühiselt leidsime, et M4 programmis osalemine oli aeg endale ja enda arenguks. Lisaväärtusena veel terve hulk kontakte!

 

Kokkuvõtte panid kirja Katrin Maack ja Katrin Kelder