Tule saa dialoogimentoriks Eestis esmakordselt korraldatavas mentori kasvuprogrammis “Mentorluse uus tase”

Programm toimub: november 2020 – mai 2021

Programmi eesmärk on anda mentorile teadmised ja kogemus dialoogimentorluse läbiviimiseks.
Iga programmis osaleja saab omale mentori ja on ise mentoriks teisele osalejale. Õpitakse dialoogimentorluses toimuvaid protsesse juhtima ja analüüsima. Oskuste omandamine toimub töötubade, juhitud arutelude, teise mentoriga praktiseerimise, iseseisvalt materjalidega tutvumise ja grupi super-visioonide kaudu. Kuuleb külaliste kogemuslugusid ja saab ülevaate mentorluses toimuvatest arengusuundadest.

Programmist saad:

  •        teadmised neljanda taseme mentorlusest;
  •        dialoogimentorluse läbiviimise kogemuse;
  •        tööriistad dialoogimentorluse läbiviimiseks;
  •        teadmisi psühholoogiast, mis toetavad heaks dialoogimentoriks saamist;
  •        lood oma dialoogimentoriks olemise mudeli;
  •        saad teadmisi kootsingu ja mentorluse arengusuundadest.

Programm on suunatud kogenud mentorile, kel soov areneda ja jõuda mentorina uuele tasemele. Kohtumisi mentee ja mentori vahel peaks olema vähemalt kolm, enne igat töötuba ja lõpuseminari. Programmi tulemusel on igal osalisel välja töötatud oma dialoogimentorluse mudel – milline dialoogimentor Sina oled – ja programmi edukat läbimist tõendab dialoogimentori märgis.

Kõigis töötubades viime läbi dialoogimentorluse arutelusid. Õpime tundma dialoogimentorluse läbiviimise eeldusi, harjutame praktilisi võtteid kontakti loomiseks ja usalduse saavutamiseks. Räägime heaks mentoriks olemise vajalikest omadustest, oskustes ja teadmistest.  Proovime läbi erinevad mentorluse vormid ja arutleme nende kasutusvõimaluste üle. Selle tulemusel valmib ühine teadmine, mis on dialoogimentorlus ja kuidas seda läbi viia.

Vaatame koos oma ala proffidega speed mentoring töötuppa – millal kasutatakse ja kuidas läbi viia. Eemaldame salapära mindfullnessi ümbert ja haarame sellest parima olemaks hea mentor. Programmi jooksul kuuleme erinevaid kogemuslugusid, aga jääb aeg ka enda mõtete jagamiseks. Töötoad toimuvad iga 1,5 kuu tagant, vahepealsel ajal toimuvad mentorkohtumised.

Programm on mitmekesine ja pakub erikülgseid õpivõimalusi. Mentorid kohtuvad töötubades ja Piret Bristoli eestvedamisel toimuvates grupi supervisioonides, kus saab asjakohastel teemadel arutleda ning kogemusi jagada. Psühholoogiaalastesse teadmistesse saab süveneda iseseisvalt veebiloengute abil.  Lisaks on programmil toeks tugimentor, kui on soovi arengutest sügavamaid üks-ühele arutelusid pidada. Paaride moodustamisel on abiks avalduses märgitud arutlusele tulevad teemad; kui grupp on sarnane, siis usaldame loosiga paaride moodustamist nagu see varasemalt on hästi toiminud.

Kõik töötoad toimuvad kell 13.30-17.30; supervisioonideks on võimalik valida kahe erineva aja vahel. Võimalusel saame kõiki viiruse vältimise nõudeid arvestades kokku ühingu tugiorganisatsioonide ruumides või kohtume webis. Iga ürituse kohta saadetakse eraldi täpsustatud kutse.

Ajakava

18.11.2020  Avaseminar: Kuidas alustada?

16.12.2020 ja 12.01.2021 Grupi supervisioon: Mina, tema ja meie.

19.01.2021  Töötuba: Kui palju protsessi juhtida?

17.02 ja 02.03.2021 Grupi supervisioon: Mis menteega toimub?

09.03.2021  Töötuba: Kuidas teadlikkus on mentorlusega seotud?

27.04 ja 28.04.2021 Grupi supervisioon: Kuidas olla teadlik mentor?

11.05.2021  Lõpuseminar: Milline on minu mudel?

Osalustasu

  •      programmis „Igale mentorile mentor“ osalenule 100 EUR
  •      EMK liikmele on 120 EUR
  •      mitteliikmetele 250 EUR

Registreeri end programmi siin.

Programm on koostatud Eesti Mentorite Koja eestvedamisel. Selle sisu ja vormi on aidanud luua Piret Bristol, Piret Jamnes, Ain Mihkelson, Ruti Einpalu, Elar Kilumets, Tiiu Allikvee, Katrin Kelder, Ülle Susi jpt.

Programmi korraldust koordineerivad Ülle Susi (susi.ulle@gmail.com) ja Katrin Kelder. Tagasiside küsitlusi koordineerib Tiiu Allikvee.