Igale mentorile mentor

Toimumisaeg: 4. veebruar – 28. mai 2020.

Eesmärk: anda mentoritele võimalus teadlikuks arenguks ja mentorina uuele tasemele kasvamiseks.

Programmi 3 osa:

  • menteeks olemise kogemus;
  • teisele mentorile mentoriks olemise kogemus;
  • professionaalselt juhitud refleksioonid.

Osalejal on võimalus osa saada menteeks olemise kogemusest.

Igal programmis osalejal on unikaalne väljakutse olla mentoriks teisele kogenud mentorile.

Töötubades toimub Piret Bristoli professionaalne juhendatud reflekteerimine. Selle abil õpib mentor analüüsima oma kogemust ja õnnestumisi, mõju menteele ning seeläbi arenema mentorina.

Lisaks toimuvad töötubades kahe eduka noore self-brandingu eksperdi Olesija Saue ja Evelin Org (vt Bränd nimega Sina) treeningud. Nende eesmärgiks on aidata mentoritel leida vastused kahele olulisele küsimusele: „Kuidas ma mõjun mentorina?“ ja „Milline on minu lugu?

Töökorraldus

Koostööpaarid loosime esimeses seminaris, sealjuures ei saa mentee olla oma mentorile mentoriks.

Kohtumiste ajad lepivad omavahel kokku mentee ja mentor. Soovituslikult on kohtumisi 3: peale avaseminari ja peale igat töötuba. Enne seminari jagame soovituslikku kirjandust ja töötubade vahel saab osaleda kovisioonides.

Seminarid ja töötoad:

Avaseminar: Kuidas jõuan uuele tasemele?

4. veebruar 2020

Eesmärk on kogeda refleksiooni mõju ja õppida seda professionaalselt läbi viima. Päeva lõpus loositakse koostööpaarid. Refleksiooniga aitab meid  külaline Piret Bristol.

Päeva vedajaks on Katrin Kelder.


Töötuba: Kuidas ma mõjun mentorina?

11. märts 2020

Teema “Mentor”mentori rolli refleksioon, mida veab Piret Bristol. Eesmärgiks on reflekteerida teisele mentorile mentoriks olemisest saadud kogemust.

Päeva teine pool on mentori persoonibrändi päralt. Teemat avavad Olesija Saue ja Evelin Org. Selle praktilise töötoa eesmärk on aidata osalejatel läbi mõelda ja paika panna oma ideaalne persoonibränd ja kui see on tehtud, seda ka atraktiivselt pakendada ja efektiivselt turundada.

Päeva vedajaks Piret Jamnes.


Töötuba: Milline on minu lugu?

14. aprill 2020

Teema “Mentee”mentee rolli refleksioon, mida veab Piret Bristol. Eesmärgiks on menteena saadud kogemusi reflekteerida ja selle toel mentorina areneda.

Päeva teises pooles jätkame mentori persoonibrändi loomisega. See töötuba annab osalejatele teadmised ja vajalikud tööriistad, ent raputab tugevalt meie mugavustsooni, annab inspiratsiooni ja paneb tegutsema. Innustajateks on Olesija Saue ja Evelin Org.

Päeva vedajaks Ülle Susi.


Lõpuseminar: Mis see meie uus tase on?

28. mai 2020

Programmi lõpetame kevadises lennujaamas, vabamas õhkkonnas suhtlemise ja hooajale vastavate suupistetega.

Päeva vedaja on Ain Mihkelson. Refleksiooni teemaks on programmist saadud õpikogemus ja selle edasine rakendamine. Kohal on üllatuskülaline.


Korralduslik info:

Kõik seminarid ja töötoad toimuvad Tallinnas kell 13.30-17.30. Iga ürituse kohta tuleb eraldi teavitus Aive Uueni poolt. Programmi koordineerivad Ülle Susi ja Ain Mihkelson; tagasiside küsitlusi veab Tiiu Allikvee.

Enne igat seminari ootame programmis osalejatelt Aive (aive.uueni@gmail.com ) teavitamist, kui nad ei saa töötoas või seminaris osaleda.

Osalejate mentor ja mentee paarid loosime esimesel avaseminaril, põhimõttel, et mentee ei ole oma mentorile mentoriks. Kui avaseminaril ei saa osaleda, siis teostatakse loos teie eest. Kohtumiste ajakava lepivad osalised ise kokku. Oodatud on kolm kohtumist (enne igat töötuba ja lõpuseminari), aga võib ka rohkem.

Koostöös ette tulevate probleemide korral saab abi tugimentoritelt ja kovisioonidest. Koostöö erakorralise katkemise korral võtke palun kohe ühendust Ülle Susiga, ühiselt leitakse sobiv lahendus.

Registreerimine programmi on lõppenud.

Osalustasu EMK liikmele on 100 EUR, mitteliikmetele 250 EUR.

Osalustasu tasutakse peale registreerimist arve alusel.