Novembris 2017 viis Fontes läbi enda erinevate programmide vilistlaste (mentorid ja menteed) uuringu.

Mida uurisime:

 1. Missuguseks hindavad mentorid ja menteed Eesti juhtimiskultuuri?
 2. Kui oluliseks nad peavad mentorlust kui juhtimiskultuuri edendamise meetodit?
 3. Missugused on olnud nende isiklikud kogemused/keerukamad momendid seoses mentorlusprotsessiga?

 

Uuringus osales 84 mentorit ja 68 menteed, kellest kõige rohkem oli vastajaid vanusevahemikust 36 – 50 aastat. Eesti juhtide juhtimiskultuurile andsid kõrgemaid hinnanguid menteed – 2% suurepärane, 47% hea, 51% arendamist vajav. Mentorid olid hinnangute andmisel Eesti juhtimsikultuurile tagasihoidlikumad – 30% hea, 70% arendamist vajav.

Leiti, et Eesti juhtide puhul vajab kõige enam arendamist:

 • Inimeste juhtimine.
 • Koostöö/suhtlemisoskused.
 • Inimeste motiveerimine.

Vastanute profiile vaadates joonistus välja üldine Mentori koondportree:

 • Ettevõtte juht, kus on 51 – 500 töötajat.
 • Vanuses 41-50 eluaastat.
 • Mees.
 • Tal on olnud 1-10 menteed (50% – kuni 3, 39% – kuni 10).
 • Tema ettevõttes rakendatakse mentorlust (83%).
 • On huvitatud mentori kutsetunnistsuest (69,5%).

Läbiidud uuringu põhjal on mentori jaoks olnud eneseületamise kohad:

 • Oma kogemusest rääkimata jätmine – 25,6%
 • Oma kõhkluste ja hirmude ületamine – 23,2 %
 • Mentee eesmärkide mõistmine – 20,7%
 • Tulemuste saavutamine mentorina – 19,5%
 • Koduülesannete väljamõtlemine – 17,1%
 • Mentee profiilist ja potentsiaalist aru saamine (milleks mentee on võimeline) – 15,9%
 • Ebamugavate olukordadega toimetulek – 14,6%
 • GROW mudeli ja teiste meetodite harjutamine – 13,4%

 

Peamiselt saadi oma raskustest üle: ise endaga tööd tehes (50%), tugiisiku abil (14%), teiste mentorite abil ja kovisioonigrupi tuge kasutades (mõlemad 13%).

Mentorite vastuste põhjal on mentorina tegutsemine olnud mõjutajaks oluliste otsuste tegemisel (89%). Kõige rohkem on need otused puudutanud enesearengu teemasid (63%), kuid näiteks 16% ka isikliku eluga seotud otsuseid.

Mis motiveerib mentorina tegutsema?

 • Soov ennast arendada (57,3%).
 • Intellektuaalne väljakutse (39,0%).
 • Soov oma olemasolevaid oskusi arendada (36,6%).

Uuringu tulemusena joonistus välja ka üldistatud Mentee portree:

 • Keskastme juht ettevõttes suurusega 51-500 töötajat.
 • Vanus 31-40 eluaastat.
 • Naine.
 • Tema ettevõttes rakendatakse mentorlust (76%).
 • On kaalunud edaspidi mentori väljaõppe läbimist (40,0%).

Menteede suurimad väljakutsed vastavalt uuringu tulemustele:

 1. Töö ja eraelu tasakaal (41,5%).
 2. Toimetulek muutustega organisatsioonis (40%).
 3. Meeskonnaliikmete arendamine (40%).
 4. Isikliku töömotivatsiooni leidmine (36,9%).

Menteede eneseületamise kohad:

 • Enda analüüsimine – 44,6%
 • Enda käitumismustrite muutmine juhina – 44,6%
 • Mugavustsoonist väljatulemine – 43,1%
 • Mul ei ole olnud menteena momente, kus pidin eriliselt pingutama/ennast ületama – 18,5%
 • Oma programmieelsete kõhkluste ja hirmude ületamine – 15,4%
 • Endale seatud eesmärkide saavutamine – 15,4%
 • Usaldusliku suhte saavutamine oma mentoriga – 13,8%
 • Oma vigade ja möödalaskmiste tunnistamine – 13,8%.

Menteed said raskustest üle:

 • Iseendaga tööd tehes (58.5%)
 • Oma mentori abiga (53,8%)
 • Asjad loksusid ise paika (26,2%).

Lisaks Fontese aastate jooksul tehtud tähelepanekud eneseületamise osas mentorlussuhtes:

 • Erinev väärtussüsteem, erinevad vaated juhtimisele.
 • Tundlik eraeluline teema. Ma ei ole psühholoog!
 • Töölt vabastamine.
 • Aja leidmine, et arutada mentoriga ajateemat.
 • Raske leida koostöö fookust.
 • Motivatsioon ja pühendumine.
 • Kuulamine, mitte nõu andmine.

Selline on väike valikuline läbilõige uuringu abil kogutud infost, huvitavat infot ja lisanüansse ja mõtlemisainet jõudis uuringu abil meieni veel rohkemgi.

Uuringu viisid Fonteses läbi Siim-Joonas Räim, Piret Jamnes ja Tiiu Allikvee.

Täname südamest kõiki uuringus kaasalöönud mentoreid ja menteesid! 

 

Tiiu Allikvee

Fontese juhtivkonsultant

EMK juhatuse liige