Mulle meeldib vaadata, vaadelda, märgata ja tähele panna, kuulata lugusid ja noppida mõtteid ridade vahelt… Meenutades koja kevadseminari, sain valmis värvika pildi ühest toredast päevast Tallinna vanalinnas, mida soovin teiega jagada.

Seminari õhustik oli sellel päeval kevadine: päike lahkelt paitas, inimesed naeratasid vastu, mehed eelistasid riietuses sinist ja naised punast värvi. Õhus oli rõõmu taaskohtumistest ning lootust midagi uut ja põnevat juurde õppida. Nii Tööandjate Maja arhitektuur kui hilisbarokne interjöör lubasid põnevat päeva ja seda see oligi. Uhked lühtrid kutsusid unistama suurelt ja peeglid reflekteerima tehtud, hilisbarokile omane sümmeetria aga otsima tasakaalu ratsionaalse lähenemise ja vaimse heaolu vahel.

Seda päeva ma võrdleksin hea restorani külastusega. Seekord oli kolmekäiguline menüü: eelroaks oli EV sünnipäevaks Ülle Susi poolt presenteeritud suupistete komplekt „100 sammu tulevikku“, mida serveeriti „degustatsiooni taldrikul“, ning Kristi Põldma poolt valmistatud värske teos, mille põhikomponentideks olid coaching ja vaimne tervis. Põhiroaks oli aga seekord pakutud Hollandist Hetty Brand-Bosvijk`i omapärane looming, mis sai inspiratsiooni tema enda elust ning mille koostisosadeks olid usk, headus ja toetus.

Ja nüüd igast roast natuke põhjalikumalt

Ülle Susi ettekandes inspireeris mind entusiasm, millega EMK lähenes EV 100 sünnipäevaks kingituse valimisele. Tundub, et kingituse sisu osas on kõik selge ja selleks on „degustatsiooni taldrik“, millel on mentorluse põhikomponendid: kontakti loomine, lahenduste otsimine ja tagasiside. Kingituse valimisel lähtuti põhimõttest, et mentorluses on tuumaks just kogemus. Nii pakubki EMK 100 mentorkogemust 100 noorele juhile. Kuna kingituste arv on väga suur, ootab EMK abikäsi ja selles osas on isegi väike samm teretulnud. Mõtle, millega ja kuidas saad Sina aidata?

Kristi Põldma küsitles oma magistritöö „Mentorsuhe juhi enesekindluse toetajana ning selle olulisus juhina arenemisel“ kirjutamise käigus juhti, otsides vastust küsimusele: kuidas coaching (kui mentorsuhte üks meetoditest) mõjutab töötaja vaimset tervist ja tema tulemuslikkust tööl. Kuulates Kristit, tekkis rõõm, et juhi heaolu teemat käsitletakse akadeemilises töös paralleelselt tulemuslikkusega. Usun, et see on väga hea näitaja meie juhtimiskultuuri arengust. Kristi rõhutab oma töös, et inimest mõjutab 3 heaolutasandit: emotsionaalne (rahulolu, reageering), psühholoogiline (kuidas tajun iseennast), sotsiaalne (kuidas tajub enda suhteid ja suhteid teiste inimestega) ning coachi eesmärk on tõsta nende kolme taju. Magistritöö tulemustest on selgelt näha, et coaching aitab kasvatada juhil teadlikkust enda tugevustest, olla teadlikum tegutsemisel ja leida erinevaid alternatiive lahenduste otsimisel, annab juhile enesekindlust juurde ning julgustab võtma vastutuse enda peale, loob selgust, suurendab vastupidavust ja lisab optimismi. Usun, et selline kahedimensiooniline lähenemine juhtimisele, kus kaasatud nii ratsionaalne kui vaimne pool, on uus lehekülg uue ajastu juhi arengus.

Kristi esinemise lahutamatu osaks ning marjaks koogile nimetan paneeldiskussiooni, mille käigus arutati selle üle, kuidas mentorlus on toetanud uusi juhte juhiks kasvamise teel. Arutelu käigus leiti, et uue juhi omadusteks on empaatiavõime, oskus kanda hoolt enda eest ja näha „suurt pilti“, teha teadlikke valikuid ja julgus mitte teada kõiki vastuseid. Väga põnev oli kuulata erinevate kogemustega juhte, iga jagatud lugu puudutas, pani mõtlema ja inspireeris tegutsema.

Hetty Brand-Bosvijk`i isiklik lugu liigutas ja puudutas mind väga. Minu jaoks on see lugu kasvamisest ja enda otsimisest, usust ja eneseteostusest. Olles pärit paljulapselisest perest osutus tema väljakutseks leida endale sobiv koht nii peresüsteemis, tööalases kontekstis kui ka eneseteostuses selle laiemas mõttes. Hetty kasvamise teekonnal oli tal hea kaaslane – mentor Diana, kelle lõpmatu usk Hetty`sse ja tema võimetesse mõjutas Hetty saatust, mille tulemusel sai temast toetav ja inimlik coach, kelle missiooniks on toetada inimest igas tema algatuses. Sellest kohtumisest võtan kaasa Hetty küsimuse: „Mida sa võtaksid ette kui teaksid, et õnnestud?“ Autentsus, soojus, teatraalsus, sügavus… Just need sõnad tekkivad mõeldes Hetty esinemisele. Kuulates teda panin tähele kui professionaalselt kasutab ta oma häält lugude vestjana, olles vaheldumisi kas sõdalane või unistaja. Ja selles seisnebki tasakaal, mille poole me kõik nii pürgime. See on äärmiselt tähtis oskus mentori ja uue aja juhi puhul –seista oma vajaduste eest ja oma looga inspireerida teisi kasvama. Milline on Sinu lugu?

Kevadseminar pakkus mõtlemisainet ja pani mind mõtisklema, kuidas mina kui juht ja mentor tunnen ennast, kas ma olen piisavalt hea enda jaoks ja rahul endaga, kas olen teadlik oma vajadustest? Tekkis hetk, kus lubasin endale võtta pikema pausi, distantseeruda oma tegemistest ja luua kontakti iseendaga. Ja oligi tehtud üks väike samm ühe inimese toetamises… Sest uue aja juht on kõigepealt ise tugev ja alles siis toetab teisi.

Soovin südamest tänada korraldajaid selle sisuka päeva eest!

Natalia Kond