Projekti “100 sammu tulevikku” stardist 2018. aasta detsembrist on möödas kaks aastat. Mis me selle ajaga kogenud oleme ja millised õpitunnid saanud? Kuhu ja kuidas edasi?

Mõttekodades suurte teemade arutelu ja suurema kõlapinna saavutamine koja sees on kindlasti esimene positiivne õpikogemus. Koos arutades, üksteise ootusi ja mõtteid kuulates jõuame kõige paremini ühiste, enamikku kõnetavate teemadeni. Mõttekodade tulemusel tekib ka juhatusel teadmine, kuhu peaks ressursse rohkem panustama.

Mentorite koja tegevus põhineb kolmel sambal: mentorite kogukonna loomine, mentorluse levitamine ja teenuse kvaliteedi arendamine ning laiemalt Eesti juhtimiskultuuri parendamine. Projektid, mis puudutavad kõiki kolme tegevusvaldkonda, leiavad ka kõige enam toetust ja tuge liikmetelt. „100 sammu tulevikku“ projektis osalenud mentorid tõid tagasisides enda osalemisajendid välja nii: projekt ühendas meid ühise tegevuse kaudu, andis paljudele mentoritele võimaluse juhtimiskultuuri parendamisel kaasa lüüa, aidata noori, oma oskusi rakendada ja õppida kogemustest. Seda hinnangut toetab ka Fontese positiivne tagasiside, et kogenud mentorid on muutunud aktiivseks, osalevad jälle uute mentorite ja menteede töögruppides.

Projekti alguses panustasime palju teenuse sisu sõnastamisse: 100 sammu tulevikku ˃ alustavale Eesti juhile mentorkogemuse pakkumine. Seadsime eesmärgiks saada kontakte üle Eesti. Aga kõigist 70 finišeerinud mentor-mentee suhtest ületas Harjumaa piire vaid veerandi jagu paare. Menteesid oli raskem leida kui mentoreid. Üle poolte tulid juhi soovitusel ja kolmandik tuttava soovitusel, seega on päevselge, et kõige paremini töötab mentorluse levitamisel mentorlusega kogemust omaja soovitus.

Projekti tutvustamisel selgus, et mentorluse sõnumit tuleb sihtrühmade järgi kohandada. Kaks olulist väidet, mis kohtumistel kõlama jäid, olid:

  1. IT ettevõtted on teistsugused, meil on vaja IT kogemusega mentoreid“
  2. meil ei ole probleeme.

Viimane väide üllatas tõsiselt. Ja isegi sõna „probleem“ asemel „väljakutse“ kasutamine ei pruugi lähemale viia.

Projekti tulemusel tekkis ka juhatusel teadmine, mis koja liikmeid kõnetab, ja julgus suuremaid projekte ette võtta. Usk ja mentorluse pisik on meil olemas, peame vaid ise paremaks müügimeheks saama.

Siit innustust saades oleme uute mõttekodade tulemusel seadnud uue arengusuund:

Igale juhile mentor = Igast juhist mentor

See on visioon; mitmeid programme haarav platvorm, mis koondab nii koja sisse kui väljapoole koda suunatud tegevusi.

Esimese neist on seotud meie liikmetele praktiseerimisvõimaluse andmise lihtsustamisega. Seepärast töötame juba augusti lõpust uue „soovin omale mentorit“ administreerimise platvormi kallal. Suurem eesmärk on, et „platvorm ise“ pakuks mentorit ja võimaldaks kogu protsessi administreerida. Siia kulub kindlasti ka üksjagu koja rahalisi ressursse, kuid usume, et see toetab kogu koja arengut.

Paljud mentorid andsid „100 sammu tulevikku“ projektile tagasisideks, et sooviksid rohkem jagada menteedega koostöö ja mentorluse alaseid mõtteid ühistes arutelutubades. Nendest mõtetest innustatult on startimas uus programm „Igale mentorile mentor“. See programm on käivitatud mentorluse levitamise toetamiseks, mentorite arengu tagamiseks ja õpikogemuse saamiseks. Programmis saavad koja liikmed olla nii mentee kui mentori rollis. Usume, et ilma menteeks olemise kogemuseta on raske edasi areneda. Ja ilmselt on parasjalgu suureks väljakutseks ka teisele kogenud mentorile mentoriks olemine. Mõlemast kogemusest rääkimiseks oleme kavandanud juhitud reflektsiooni töötoad. Lisaks anname osalejatele võimaluse leida oma mina ja end müüa storytellingu võtteid kasutades. Programmis on meil võimalik luua oma mentorluse lugu. Usume, et see võimaldab meil saada enesekindlamateks juhtideks, aga ka paremateks mentorluse levitajateks.

Programmi sisu ja toimumise kohta käib juba koja liikmete küsitlus, sh küsime arvamust liikmelistelt ettevõtetelt. Organisatsioonisisesed mentorprogrammid on väga heal tasemel korraldatud ja sealsed mentorid on osa meie tegevust toetavatest sõnumikandjatest, kes vajavad edasi arenemiseks tuge. “100 sammu tulevikku“ programmiga ei õnnestunud meil ettevõtetest liikmeid kuigi hästi kaasata; osalesid vaid mõned Ericssoni ja SEB mentorid. Sel korral tahame olla edukamad.

Programmi tulemuslikkus sõltub koja liikmete endi vastuvõtlikkusest ja kaasalöömissoovist; programmi jätkumine tulevikus on kinni osalejate tagasisides ning kogutud õpikogemuses.

Kui sul on mõtteid programmi kohta või soovid olla osaline „Igale juhile mentor = Igast juhist mentor“ visiooni alla mõne tegevuse käivitamisel, eestvedamisel, kaasalöömisel, siis anna sellest meile näiteks e-maili teel lihtsalt märku.

Mentorite koja juhatuse liikmed Ülle (Susi.ulle@gmail.com) ja Ain (Ain.mihkelson@gmail.com) on projekti „Igale mentorile mentor“ ja mentorluse platvormi vedajad.