Projekt „100 sammu tulevikku“ sai kohe väljatöötamise hetkel 10. jaanuaril 2018 omale nime ja sisu. Koosolijate soov oli teha ära midagi EV100 raames ja juhtimiskultuuri arendamise nimel. Seega on selge mida need„100 sammu“ kajastavad.

„Tulevik“ tekkis projekti nimesse sihtrühma valiku kinnitamise tulemusena. Anda võimalus noorele algajale juhile mentorkohtumisteks, anda võimalus mõista, et abi juhtimisküsimustes on lähedal, võiks ehk kõige enam aidata kaasa juhtimiskultuuri arenemisele, ja see on just see, mida koda saaks teha.

Nüüdseks oleme juba üheksa kuud ettevalmistanud projekti käivitamist. Urmas Vaino, kes võttis vedada projekti meediakajastuse, ütles kohe esimesel koosolekul, et tegelikult projekt juba käib ja seda sellest hetkest, kui me jaanuari AVG-l välja ütlesime, et lähme 100 sammu ideega edasi. Sõna oli juba laiali läinud ja mõtted liikuma pandud. Nüüd siis oleme tegudeni jõudnud.

Tegu, mis tegemist vajab, on meie koja jaoks esimene nii suur samm, ülesanne on väljakutset pakkuv nii sisult kui koguselt. Ambitsioonikas plaan leida 100 mentorit ja jagada 100 noorele juhile mentorkogemust, järele andmata kvaliteedis, kuid tehes ära kogu projekt 2-3 kohtumisega, on väga suur väljakutse. Usume, et see on põnev ja motiveeriv ka mentoritele, kelleks on kogenud, palju näinud, erinevate valdkondade juhid, koolitatud mentorid.

Sageli küsitakse, et miks ainult 2-3 kohtumist ja kuidas nii lühikese ajaga tulemuseni jõuda. Sellest räägime põhjalikult 30.oktoobri seminaril.

Mentorkogemuse puhul peame oluliseks usalduslikku suhte loomist, mentee peamise, olulisima probleemi leidmist, vajadusel kogemuse jagamist ja/või toe pakkumist juhtimis- või eneseanalüüsi läbiviimisel ning tagasiside saamist protsessile ja kogemusele. Usume, et mentorkogemus erineb coachingust just kogemuste vahetamise ja tulemuste põhise tagasiside poolest, nende etappide läbimiseks ongi vaja läbi viia vähemalt kaks, aga vajadusel ka kolm kohtumist. Kohtumised peaksid jääma ajaraami november 2018 – veebruar 2019.

Projektis saavad eelkõige osaleda koja liikmed ja liikmesorganisatsioonide koolitatud mentorid. Samuti soovime projektiga jagada enam infot Eesti Mentorite Koja ja mentroluse kohta laiemalt, seepärast on iga koja liikme panus antud projekti väga oluline, nii mentori, kui meedias kogemuslugude kajastamise ja uute liikmete kotta kutsumise näol. 30.oktoobril toimuv seminar „Mentori areng ja väljakutsed“ on avatud kõigile mentorlusest ja koja tegemistest huvitatutele. Kutsu aga hea kolleeg ja mentor endaga kotta kaasa!

Seminari raames jagame näpunäiteid väljakutsetega edukalt hakkama saamiseks, aga räägime ka noortelt õppimise võimalustest (tagurpidi mentorlus) ja arutleme mentori arenguetappide üle. Kindlasti saame rohkem informatsiooni menteede kohta, kuid juba täna teame, et Ringa koos tiimiga teeb aktiivselt tööd, et leida üles alustavad juhid üle Eesti, erinevatest ettevõtetest, erineva kogemuse ja vanusega. Kodulehele tekib projekti kulgemise kohta ka interaktiivne Eesti kaart. Tule seminarile 30. oktoobril kell 13.30 Ülemiste ärilinnakus ja seame end väljakutseteks valmis. Registreeri end Aive.uueni@gmail.com

 

Ülle Susi
Projekti „100 sammu tulevikku“ eestvedaja ja EMK juhatuse liige