EESMÄRK

Mõtle läbi mida ja miks soovite ettevõttes muuta või arendada.

SPONSOR

Leia ettevõtmisele sponsor ettevõtte juhi või juhtkonna liikme näol.

KASUTA VARASEMAT KOGEMUST

Saa kokku Eesti Mentorite Kojaga või ettevõttega, kus on sarnane programm läbi viidud.

Lisaks kutsu julgelt neid oma programmi avaüritusele või töötubadesse väliskülalisena.

KOMMUNIKATSIOON

Mentorprogrammi eesmärk on vajalik selgelt kirja panna ka organisatsiooni jaoks – millist väljakutset mentorprogrammiga ettevõttes lahendatakse ning mis on selle lisaväärtus osalejatele ning organisatsioonile. Liiga lühike või umbsõnaline selgitus ei pruugi jõuda nendeni, kes seda programmi päriselt vajavad.

Kommunikatsioon on vaja läbi mõelda nii enne programmi (ehk planeerimisfaasis), programmi alustamisel, toimumise ajal kui ka lõpetamisel. Lisaks tuleb läbi mõelda, kuidas ja millal toimub hilisem analüüs, intervjuud osalejatega, tagasisidestamine ja ülevaade tulemustest. Selle teadmise edastamine organisatsioonile annab võimaluse leida tulevasi mentoreid ja menteesid järgmistesse programmidesse.

OSALEJATE VALIM

Osalejate valimisel leia need, keda see teema tõeliselt kõnetab. Liigse müügitööga võid tuua programmi inimese, kes sellest väärtust ei saa ja võib mõjuda negatiivselt ka kogu programmile. Osalejad peavad olema vabatahtlikult ise valmis muutuma ja arenema. Mentorid peavad olema siiralt huvitatud teise inimese arendamisest ning selle jaoks ka enda aja võtmisest.

MENTOR-MENTEE PAARIDE KOKKUPANEK

Õigete paaride kokkupanekule pühendatud aeg on projekti õnnestumise üks alustalasid. Kasutada võiks nii isiksuse teste, intervjuusid kui ka oma ettevõtte personalitöötajate kompetentsi. Ära lähtu ainult enda sisetundest. Järgida tuleb reeglit, et mentor ja mentee ei oleks teineteisest organisatsiooni struktuurist tulenevalt sõltuvad.

Parem on, kui ühel mentoril on ainult üks mentee korraga.

PROJEKTI EESTVEDAJA

Pane kokku hea korraldusmeeskond ning vali üks inimene, kes on programmi eestvedajaks.

Korraldusmeeskond on eestvedaja tugiisikuteks.

AJAPLANEERIMINE

Broneeri aegsasti kogu programm osalejate (mentorite, menteede) kalendris kogu programmi ulatuses. Lähtu inimeste plaanidest ja üldisest ajakasutusest.

Võimalusel vii töötoad ja koolitused ettevõtte ruumidest välja. See aitab osalejatel paremini ümber lülituda ja keskenduda just selle ürituse teemale.

OSALEJATE VASTUTUS

Oluline on osalejatele üle rõhutada, et osalemist võetakse tõsiselt ja planeeritaks aega kohtumistele ja ühisele koostööle (kohtumised, kodutööd, kokkuvõtete tegemine jms).

VÄLISE PARTNERI KASUTAMINE

Kui korraldad esimest mentorprogrammi, siis kaalu välise partneri kaasamist, mis võib aidata sul tagada kvaliteeti ning võimaldab liikuda kiiremini edasi. Väline partner saab enda kogemusele tuginedes aidata kaasa mõelda programmi ülesehituse ja töötoa sisu osas, et tagada parim tulemus kõigi osalejate jaoks.

JÄTA KÕRVALE KÕHKLUS – KAS ON ÕIGE AEG?

Iga hetk on õige aeg alustamiseks. Ei ole vaja karta suurte muutuste aega. Just mentorprogramm või olla hea toetus selle kiire ja keerulise aja läbi tegemiseks.

MÕTLE LÄBI – MIS EDASI?

Peale esimese programmi läbiviimist mõtle läbi, kuidas jälgida osalenute arengut edaspidi organisatsioonis. Kuidas tutvustad seda mõju juhtkonnale ja organisatsioonile? Kas lähed tegema järgmist programmi?

Edu ettevõttesisese mentorprogrammi läbiviimisel!

Gunnar Toomemets