Loading Sündmused

Meil kõigil on võim ja sellega kaasneb võimalus ja vastutus kasutada võimu võimalikult hästi enda, teiste ja hetkeolukorra heaks. Võimu aluseks ei ole ainult formaalne positsioon, vaid ka inimese isiklikud omadused, teadmised ja sotsiaalne positsioon.

Töötoas räägime, kuidas võimu kasutada intelligentselt nii juhi, mentori kui ka inimesena. Saame ülevaate teooriast ja teeme ka praktilisi harjutusi.

Teema on oluline, et oma võimu ja mõju mitteteadvustamine võib põhjustada võimu alakasutamist või kuritarvitamist, tekitada pingeid ja konflikte. Teadvustatud ja omaks võetud võim tugevdab enesekindlust ning on oluline ressurss eesmärkide saavutamisel ja koostöös.

Töötoa teemad:

VÕIM JA MINA

  • Mis on võim?
  • Mis võim meiega teeb?
  • Võim, staatus ja privileegid
  • Võimuintelligentsus – oma võimu ja mõju teadvustamine
  • Mentori rollis ja rolliga kaasnev võim ja mõju ning kuidas seda kasutada
  • Praktiline harjutus

VÕIM JA JUHTIMINE

  • Teadlik ja mitteteadlik võimu ala- ja ülekasutamise juhtimises
  • 7 käitumise liiki, kuidas tuleb juht oma rolli ja selle mõjuvõimuga toime
  • Praktiline harjutus

Töötoa viib läbi:

Viktoria Saat

Viktoria Saat

VIKTORIA SAAT on psühholoog, koolitaja, coach ja superviisor. Viktoria toetab ja nõustab juhte, spetsialiste ja meeskondi vaimse heaolu, kaasava juhtimise, koostöö ja meeskonnatöö, konfliktide ja muudatuste juhtimise, võimuintelligentsuse jt teemadel. Viktoria on Diamond Power Index®, Power Intelligence® sertifitseeritud coach, International Supervision and Coaching Institute – ISCI juhatuse liige ja õppejõud. Viktoria on raamatu „Suhte alkeemia“ autor (Eesti Ajalehed, 2010).

www.viktoriasaat.ee, www.isci.ee

Osalustasu:

EMK liikmele 45,00 eurot; külalisele 90,00 eurot

Registreeru palun siin.