Aasta 2023 sügisel pöördus Eesti Mentorite Koja poole Lapse Heaolu Arengukeskus (LaHe).

LaHe on organisatsioon, mis loob kvaliteeti meie laste heaolu ja arengu varajasel toetamisel ning probleemide ennetamisel. LaHe asutaja ja juhatuse esinaine Maarja Oviir-Neivelt on öelnud:

“Oleme ühiskonnana üks organism, ning meie kõigi heaolu sõltub iga üksiku lapse, iga üksiku pere heaolust. Sellest, kas ja kui targalt me oskame oma peresid täna toetada, sõltub Eesti nägu homme.”

LaHe organisatsiooni soov Eesti Mentorite Koja poole pöördumisel oli arendada oma meeskonna juhtimiskompetentsi kasutades selleks mentorite abi. Et LaHe juhtkond ja Perepesade juhid oleksid veelgi paremad juhid oma meeskondadele ning professionaalseks vastaspooleks koostööpartneritele.

Tegime üleskutse meie liikmete seas – kes on nõus pro bono liituma programmiga.  Koheselt andis ennast üles 8 mentorit ja nii läkski tööle 8 mentorpaari.

Kuus kuud hiljem, selle aasta mais, tegime programmist kokkuvõtteid Esna mõisas:

Meie mentoritel hing helises, sest LaHe meeskond tõi välja nii mitme tahu alt nende jaoks väärtusliku sellest koostööst.  Kõlama jäi, et juhid saavutasid rolli selgust, professionaalset arengut, positiivset energiat ja said meie mentoritelt neutraalset tuge. Lisaks toodi välja, et selles koostöös võitis ka nende kogu organisatsioon – veelgi ühtsem meeskonna tunne. Täpsemalt näeid allolevalt pildilt lõpuüritusel osalenute kokkuvõtet koostööst.

Meie mentorid tõid välja, et nende jaoks oli suur asi lüüa kaasa meie ühiskonna jaoks nii olulise tähendusega organisatsiooni arengus. Töötades mentoripaarides mõistsid mentorid kui olulist rolli Perepesade juhid kohalikes kogukondades mängivad.

Lõpuüritusel jäi kõlama, et koostöö LaHe ja Eesti Mentorite Koja vahel jätkub. Sellest täpsemalt juba järgmises loos.

Liigume üheskoos edasi!

Edu meile!

Loo autor: Gunnar Toomemets

Lõpuüritusel osalenute kokkuvõtte koostööst