Eesti Mentorite Kojal on saanud toredaks traditsiooniks tutvuda paar korda aastas Eestimaa põnevate ettevõtetega. Selle aasta esimene külastus viis Jaan Allemi ettepanekul huvilised Keilasse Glamox’isse. Jaan oli Glamox’i esimene juht ja juhtis ettevõtet kokku 14 aastat. Eesti Glamox tähistas eelmisel aastal 25. juubelit ja on tõusnud Eesti tööstusettevõtete tippu – viimasel kahel aastal on ettevõte olnud Äripäeva TOP’i 5 edukama ettevõtte seas.

Koja liikmeid võõrustas Glamox’i juhatuse esinaine Virve Jõgeva. Virve on muide rahvusvahelise kontserni Glamox 75-aastases ajaloos esimene tütarettevõtte naisjuht. Alustuseks vaatasime üle tootmise ja seal oli Virve tutvustusest üht-teist kindlasti nö kõrva taha panna:

  • töötajate ettepanekuid tuleb kuulata ja toetada (näit. koosteosakonna noorikud tegid ettepanekuid jooniste kaustade asemel kasutada I-pad’i; nüüd on iga toote joonised ja koostejuhised koos videoga igal töötajal I-pad’il ja tehnilised uuendused tulevad otse serverist ilma, et oleks vajadust vahetada välja ca 50 joonist…);
  • tootmise laiendamisel tuleb lähtuda tulevikuvaatest, mitte hetke säästuvõimalusest (viimase laiendamise käigus koliti automaatlift-laod uude kohta vaatamata keerukusele, kuna see võimaldas märgatavalt parandada tehasesisest logistikat);
  • toode ei ole kunagi „valmis“ – pidevalt tuleb otsida arenduse ja kokkuhoiu võimalusi.

Järgnes kontserni ja Eesti ettevõtte tutvustus (viimane oli 25. juubeliks tehud vaimuka videona). Virve Jõgeva oli oma ettekandes fookuse asetanud ettevõtte jätkusuutliku edu põhjustele, mida iseloomustab hästi allpool olev slaid, kus on ühendatud ettevõtte eesmärgid ja väärtused.

Glamoxi külastus-fail

Kohtumise viimane pooltund kulus rühmatööle, kus mentorite koja liikmed sõnastasid olulisemad tunnused jätkusuutliku edukuse tagamiseks. Tore oli tõdeda, et valdavalt kordusid samad märksõnad: innovaatilisus, pidev areng, õppiv organisatsioon, tehnoloogia areng, koostöö, ausus. Jaan pakkus välja lühendi A3, mis äraseletatult tähendab:

  • AUSUSnulltolerants igasuguse „susserdamise“ suhtes nii seaduste kui inimsuhete osas, täielik ausus
  • AVATUS – nii ettevõttesiseses suhtlemises, kui ka võime kohaneda ja muutuda vastavalt ümbritsevale keskkonnale, olla vaalmis innovatsiooniks ja õppimiseks
  • AUSTUS– nii omanike suhtes, kes on otsustańud ärisse panustada, kui ka klientide suhtes, kes maksavad meile palka, aga ennekõige töötajate suhtes, kes ettevõttes väätust loovad, siis ka ettevõte areneb

Täname Virvet ning kogu Glamoxi pere huvitava vastuvõtu eest.

Ülle Susi ja Jaan Allem