Uued liikmed

 • Siiri Lahe

Aprill – mai – juuni toimunud

 • 24. mail viidi läbi EMK üldkoosolek. Koosolekul tutvustati EMK strateegiat, 2016 aastal toimunud tegevusi ja 2017 aasta plaane, kinnitati revisjonikomisjoni liikmed (Tõnu Vaus ja Jaan Allem) ja esitati  revisjonikomisjoni aruanne (Veiko Hintsov) Tiina Liitmäe tutvustas läbiviidud küsitluse tulemusi, tänati aktiivsemaid panustajaid. Toimus hääletamine EMK 2017 – 2019 juhatuse liikmete valimiseks. Kokku oli üles seatud 10 kandidaati. Hääletamise tulemusena valiti uude juhatusse: Risto Eelmaa (8 häält), Ringa Maripuu ja Ain Mihkelson (6 häält), Tiiu Allikvee (5 häält) ja Ülle Susi (4 häält).
 • 24.mail toimus EMK kevadseminar „Muutus algab minust“, mille eestvedaja oli Gunnar Toomemets, päeva modereeris Ringa Maripuu. Külalisteks olid Kaja Kallas ja Taavi Madiberk. Loe Paavo Siimani koostatud kokkuvõtet kevadseminarist siit.
 • 29. mail toimus EMK uue juhatuse esimene töökoosolek. Uus juhatus otsustas ühendada EMK tegevjuhi ja juhatuse esimehe rollid, EMK uueks juhiks valiti hääletuse tulemusena Ringa Maripuu. Palju õnne Ringa ja edukat uut tegevusperioodi EMK-le ja sinu meeskonnale!
 • 14. juunil toimus teine uue juhatuse koosolek. Peamine arutlusteema oli koja eestvedamise struktuur. Töögruppide eestvedajatena jätkavad: arendus (Ringa Maripuu), kommunikatsioon (Tiina Liitmäe), liikmelisus (Gunnar Toomemets), partnerlus ja Kutsekoda (Piret Jamnes) ja EMK koordinaator (Aive Uueni), Maarika Liivamägi on andnud märku, et ta on valmis tegelema rahvusvahelistumise teemaga. Juhatus kinnitas, et EMK põhifookuseks jääb juhtimiskultuuri parendamise teema ja teiseks fookuseks on mentorite meisterlikkus. Juhatuse liikmed jagasid omavahel tegevuste vastutusvaldkonnad. Koja tegevuse paremaks korraldamiseks on mõte moodustada Aktiivsete Vedajate Grupp (AVG), kuhu kuulumine eeldab tõsisemat panustamist koja tegemistesse vähemalt aasta jooksul. Üleskutse liitumiseks AVG-ga jõuab meie kõigi liikmeteni lähinädalatel. Mõttekodasid hakatakse korraldama jooksvalt ja nende kokkukutsujateks võib olla igaüks EMK liikmetest.
 • 7. juunil toimus Ülle Susi juures salongiõhtu „Mahasõit“. Üles astusid Priit Kukk, Piret Jamnes, Mait Laas ja kõik osalejad, kes said enda kohapeal loodud luuleridu esitada. Muusikalise elamuse kindlustas üritusele kaasatud sitari-mängija. Oli inspireeriv õhtupoolik ja võimalus tavarajalt „maha sõita“. Aitäh korraldajatele!  Loe Salongiõhtu kohta siit.
 • 13. juunil toimus Fonteses järjekordne mentorite, coachide ja superviisorite ümarlaud, kus osales ka Kutsekoja esindaja. Arutati kutse- ja kompetentsistandardi teemat, käsil on kolme sihtgrupi oskuste kaardistamine.  Mentoreid esindasid Piret Jamnes, Tiiu Allikvee ja Jaan Allem.
 • 16. juunil toimus Ain Mihkelsoni eestvedamisel Widexis Mõttekoda. Kokkuvõte sellest kokkusaamisest jõuab teieni juulis.
 • 16. juunil toimus Mimosas tänuüritus eelmisel hooajal aktiivsemalt panustanud koja liikmetele. Suur aitäh teile kõigile, tänu teile oleme nii palju suutnud ette võtta!

Lähiaja sündmused ja muu info

 • 18. augustil toimub sügismatk, mille eestvedajaks on Ain Mihkelson. Info matka osas lähiajal Aini poolt.
 • Üleskutse liitumiseks AVG-ga (Aktiivsete Vedajate Grupiga) jõuab kõigi liikmeteni lähinädalatel.

Koolitus ja arenguvõimalused

 • Peagi on algamas suur coachingu teemaline veebipõhine konverents WBECS, kus esinevad maailmaklassi tegijad. Kui sind coachingu maailm, metoodikad ja tööriistad huvitavad, võib see olla hea koht uute teadmiste saamiseks. Mai lõpust toimuvad tasuta eelsessioonid, sügisest täies mahus tasuline versioon. Lisainfot leiad siit.
 • 30.10.2017 on Tallinnasse tulemas David Allen, et tuua meieni Produktiivsuse Meistriklass. Seminari kohta leiad infot siit.

 

Ilusaid suveelamusi soovides ja kohtumiseni sügisel,

Tiiu Allikvee