Arutlevad Ain Mihkelson ja Ülle Susi

Ain ja Ülle on mõlemad EMK juhatuse liikmed, pikaaegsed mentorid ja sertifitseeritud coachid. Mõlemad on pühendunud inimeste arendamisele eesmärgiga aidata inimestel saada paremaks.

Ain on suunanud oma tegevuse juhtide ja meeskondade arengu toetamisele ja nende täispotentsiaali avaldumisele. Ta usub, et kõigis on peidus midagi enamat, mille avaldumine muudab paremaks meie kõigi elu. Mentori ja Coachina aitab ta juhid ja meeskonnad järgmisele tasemele, tegeledes ka nähtamatute, kuid meid tugevalt mõjutavate tasanditega.

Ülle aitab juhtidel ja tiimidel analüüsida organisatsioonides tekkivaid väljakutseid, leida neile uusi lahendusi ja ressursse ning läbi viia edukaid muudatusi. Ülle lähtub põhimõttest, et ei ole ületamatuid probleem, on vaid võimalused, millele saab leida uusi lahendusi. Mentori ja coachina aitab Ülle püstitada eesmärke ja leida teid nende saavutamiseks.

Otseviited:

3.17 Mis on mentori ja coachi erinevused?

6.20 Mentor on nagu kujur, kes aitab üleliigse eemaldada, et kõik ilus saaks välja tulla.

7.00 Mentorlus toetav, coaching edasijõudnule.

8.44 Miks coach ei tohi abi pakkuda?

9.40 Mentor teab valdkonda, coach ei pea teadama teemast midagi.

10.15 „Triljon Dollar  Coach“  Sinust parima välja toomine.

13:00 Lühimentorlused ja coachingud.

14:00 Milline ei ole hea mentor, ega coach?

15:25 Uuri, mis diplomid on ja „kus ta sõitnud on“.

18:20 Kui soovin mentorit või coachi, kust ma alustama peaks?

22:22 Esimene tutvumiskohtumine, kus raha ei küsita.

24:22 Abi küsimine on Eestis tabu. Pean ise tugev olema jt müüdid.

27:45 Veel paremaks saada aitab mentor ja coach.

33:00 Peale esimest kohtumist, kui palju ja pikalt peaks kohtuma?

35:00 Tegeliku töö teeb mentee ja coachee.

37:30 Kui palju juhtimises coachingut juba kasutatakse?

39:00 Tagurpidi mentorlus.

40:30 Kokkuvõte: Aus sõber, kes tagab konfidentsiaalsuse ja soovib sinu arengut.