2019. aasta detsembris toimus esimene kohtumine EMK ja Eesti Ettevõtlike Noorte Koja (JCI) esindajate vahel sooviga aru saada, kas meil oleks huvi vastastikuseks koostööks. Küsimusteks, millised on meie organisatsioonide kokkupuutepunktid ja kuidas saame vastastikku kasulikud olla?

JCI on asutatud juba 100 aastat tagasi USAs eesmärgiga võimaldada 18-40 aastastel inimestel maailma parandada ja proovida vabatahtlikult ka erinevaid juhirolle. JCIs on tavaks juhatuse vahetumine igal aastal, et võimalikult paljud liikmed saaksid proovida enda jaoks uusi rolle ja selle läbi ennast avastada ning arendada. Samas tundsid JCIs inimesed, et nendes uutes rollides olijad vajaksid veelgi edukamaks soorituseks tuge, mida saaks pakkuda just mentor. Nii saigi koostöö alguse.

Alustasime pilootprojekti jaanuaris 2020, kui 4 mentorite koja mentorit JCI uusi juhte toetama asusid. Tagasiside oli väga-väga positiivne ja nii otsustasime jätkata koostööd 2021. aastal, sedakorda juba 7 mentorpaariga. Ka selle aasta tagasisideküsitluses kinnitasid kõik menteed, et sklaalal 10/10 soovitaksid nad nii mentorlust üldiselt kui ka enda mentorit teistele.

Menteed tunnistasid, et mentorlusel on olnud nende arengus suur roll.

Võib öelda, et projektis osalenud mentorid on panustanud juhtimiskultuuri edendamisesse ja toetanud uue põlvkonna juhte, mille nimel mentorite koda tegutseb.

Aitäh kõigile osalenud mentoritele! Te kõik olete kellegi elu positiivselt mõjutanud ja seda osatakse väärtustada.

Novembri alguses toimunud kohtumisel tõdesid JCI esindajad, et 2022. aastal ametisse astuvad uued juhid on juba EMK mentorite ootel. JCI projektide kestus on tavaliselt 2-6 kuud. Projekte on aastas kokku umbes viis.

Kui oled valmis heast tahtest ja soovist olema JCI 2022 juhatuse liikmete ja projektijuhtide mentoriks alates jaanuarist 2022, anna 26. novembriks 2021 Kaidi Kuusmaale e-kirjaga kaidi.kuusmaa@seb.ee oma huvist märku.

 

Kirjutas Kaidi Kuusmaa