Numbrilisel palindroomil 22 02 20 22 toimus järjekordne Eesti Mentorite Koja veebiseminar. Seekordseks teemaks oli, kuidas ennetada ja märgata meeskonna võimalikku läbipõlemist ehk “Meeskond maratoni jaoks, mitte ainult esimeseks spurdiks“.

Viimased tervisekriisi aastad on olnud erilised. Öeldakse, et nüüd kriisist välja tulles tegelikult juhtide rolli olulisus kasvab.

Esinejad Aino-Silvia Tali (Helmes) ja Anu Köidam (Ilmatsalu Põhikool) tõid väärtuslikult välja oma organisatsioonide kogemuse läbipõlemistest ning juhtide toetamisest selle teema märkamisel. Lisaks sellele toodi praktilisi näpunäiteid ja mis on enim töötanud. Mõlema esineja suust kostus mentorluse olulisus organisatsioonis. Seda nii juhtide arendamise kui ka võimaliku läbipõlemise märkamiseks.

Osalejad said gruppides arutada enda kogemust ja lahti mõtestada esinejate poolt välja toodud ideid. Ikka selleks, et oleksime paremad juhid iseendale ja oma meeskondadele.

Järgnevalt mõned praktilised näpunäited esinejatelt ja grupiaruteludest:

 •  KPI’d: lisa finantsmõõdikutele klientide rahulolu ja töötajate rahulolu.
 • Kui tõstad üles töötajate rahulolu, siis tõusevad ka finantsnäitajad.
 • Prioriteetide selgus on oluline (muidu lõpetamatuse tunne sööb su ära).
 • Mõtle läbi infovahetuse teema. Mis info on oluline inimestele (Q, kuu, nädal, päev).
 • Olles olulise infoga kursis saan ka enda ärevust vähendada.
 • Heaolu-uuring (well-being survey). Kasutatakse: Culture Amp. See on lisaks engagement-uuringule, et saada täpsemalt aru kuidas töötajal läheb.
 • Juhtide arenguprogramm, mentorprogramm, grupi coachingud.
 • Aita ka uuel juhil saada paremaks (nt kuidas viia läbi kvaliteetset 1:1 vestlust jms).
 • 1:1 vestlus on läbipõlemise märkamisel üks oluline aspekt!
 • Kuulame inimesi!
 • Kui sul juhina pole kellegagi 1:1 vestlust pidada, siis võta endale see inimene EMK’st teise mentori näol.
 • Leia oma organisatsioonist mõni kolleeg, kellega saad rääkida.
 • Tervisekindlustuse juures on ka psühholoogi seansi võimalus.
 • Organisatsioonis on vaimse tervise saadikud, kes teavad sellest teemast ja on valmis toetama.
 • Hübriidtöö mudeli valikust on olulisem selle teadvustamine ja tiimiga läbi rääkimine.
 • Juhi mõjusus ja oskus asju lahti seletada!
 • Keeruline periood töötajate läbipõlemises pole läbi. Keeruline aeg alles algab! Ära juhina kaota valvsust.
 • Juhina ei tohi sa minetada julgust teha ka tiimis vahetusi. Raamat „Õnnelik meeskond“: see on kuritegu kui juht ei tegele meeskonna õhkkonna parandamisega.
 • Paarid ja kolmikud töötajatest, kes saavad teineteist toetada.
 • Vaatasime üle oma meeskonna väärtused. Üles kerkis olulisena AUSTUS.AUSTUS TEINETEISE VASTU.
 • Zoom’i kohvik (ei tohi rääkida töistest teemadest) 😊
 • Suhted on üliolulised ja neisse tuleb panustada!
 • Hapnikumask pane kõigepealt endale. Mis on sinu tagala, et oleksid terve?
 • Tõsta midagi ka teadlikult oma seljakotist välja „seda ma enam ei tee“!
 • Mis on sinu hobi puhtalt rõõmu toomiseks (mitte ainult oskuste parendamiseks)?
 • Üks osaleja läks mängima peale seminari kohe viiulit ja teine klarnetit! 😊
 • Märkamiste päevik (rõhuasetus vaatele ette, mitte ainult tahavaatepeeglisse). Analüüsi seda!
 • Liikumine, matkad, õueüritused.
 • Ühine tähistamine (ka väikesed võidud).

 

Kokkuvõtte seminarist tegi Gunnar Toomemets