Aino-Silvia Tali

Usun, et kõige õnnelikumad on inimesed, kes tegutsevad valdkonnas, mida nad tõeliselt naudivad. Mu kireks on organisatsioonide, meeskondade ja juhtide arendamine eesmärgiga tagada nii suurepärased äritulemused kui ka töötajate rahulolu. Igapäevaselt keskendun tarkvaraettevõtte Helmes strateegia ja juhtide arendamisele. Lisaks olen süvitsi tegelenud juhtimismudelite ja tõhusate hübriidtöö meetodite loomisega.

Olen töötanud IT-valdkonnas projektijuhi, tootejuhi, meeskonnajuhi ja ärivaldkonna juhina ligi 10 aastat – nii kiirelt kasvavates IT-valdkonna idufirmades (Fortumo, Testlio) kui ka rahvusvahelistes tarkvarateenuste ettevõtetes.

Olen Academy of Executive Coaching sertifitseeritud juhtimiscoach, lisaks õppinud juurde süsteemset coachingut ja konstellatsioonide metoodikat. Olen ka mentor mitmele juhile (nt rohetehnoloogia kiirendiprogrammis Beamline Beta).

Tugevama tõuke coachinguga tegelemiseks andis mulle Fontese Mentorite programmis osalemine ja sealt saadud positiivne laeng. Minu jaoks on väga motiveeriv aidata ka teistel leida endas peidus olev eneseusk ja võimalused kujundada nii professionaalset karjääri kui ka igapäevaseid tegevusi oma unistuste täitmise suunas. Enda praktiliste kogemuste ja ka valusate õppetundide põhjal tean, et edukuse valem koosneb oskusest seada ja prioritiseerida konkreetseid eesmärke, sihikindlast tööst nende saavutamise nimel ja teadlikust otsusest olla õnnelik. Mentori ülesanne ei ole menteed muuta või tema eest raskeid olukordi lahendada, vaid tuua temas välja kogu olemasolev potentsiaal ja sütitada kirg elada tõeliselt inspireerivat ja tähendusrikast elu.