Projekti “Igale mentorile mentor” stardi eel palusime projekti vedajatel idee sünniloost ja projekti eesmärkidest natuke lähemalt rääkida.

Küsimusele “Miks selline programm vajalik on?”, vastas EMK juhatuse liige Ain Mihkelson nii:

“Neli aastat tagasi olin peale ühte sügavat kogemust täiesti tükkideks. Sain vaid aru, et vajan kellegi abi, kes aitaks mul elu uuesti üles ehitada. Abi tuli tänaseks hea sõbra ning õpetaja Janno näol. Temaga peetud regulaarsed vestlused olid hindamatuks toeks. Peale seda olen veendunud mentorluse usku, olles kolm aastat regulaarselt olnud nii mentee kui mentori rollis.

Ühel hetkel tekkis tahtmine ka mentorite kojas seda kogemust ja võimalust propageerida. Mitte et see oleks ainuke võimalus kasvamiseks, aga mulle teadaolevatest üks tõhusamaid.

Toon siia võrdluse: palju Sa usaldaksid hambaarsti, kes üritab endal ise hambaid parandada? Või juuksurit, kes endal ise juukseid püüab lõigata? Mentorlusega on minu arust sama lugu – heast mentorist on tõesti abi. Lisaks: kui me ise mentori abi ei kasuta, kuidas ma saame seda siis teistelt oodata?

Kui nüüd keegi ütleb, et tema elus on kõik juba täiuslik, tal pole enam kuhugi kasvada, siis on mul tema üle ainult hea meel. Ise ma veel nii kaugele pole jõudnud. Tahan jätkuvalt nii enda arengusse panustada kui teisi nende teel toetada. Seetõttu kutsun ka teisi koos kasvama ja õppima, nii mentorina kui menteena.”

Kuidas programm valmis?

Ülle Susi, EMK juhatuse liige: “Programmi „Igale mentorile mentor“ algne mõte on Ainilt, aga selle mõtte arendamisse ning projektile selge sisu ja vormi loomisse on panustanud suur hulk koja liikmeid – meil oli 3 mõttekoda ja kokku osales neis pea 30 liiget.

Aega läks omajagu, sest meil oli vaja omavahel erinevatel teemadel arutleda. Nagu näiteks: „Kas koda peaks koolitaja rolli võtma? Milline koolitus kõnetaks? Kas koda peaks mentoritele tasemeid andma ja kui jah, siis miks?“.

Kaardistasime küsitlusega koja liikmete huvi projekti vastu ja panime märgi maha, et kui tuleb 7-10 paari kokku, siis viime mõtte ellu. See projekt on õpiprotsess kogu kojale – saame koos osalistega selguse, kas koda võiks ka edaspidi olla koolitaja rollis, kuidas saaks koda olla mentori kvaliteedimärgi hoidja. Teiste hulgas ka neile küsimustele otsime töötubade  ja arutelude käigus vastuseid.

Projekti koolitusprogrammi luues lähtusime eesmärgist, et see kõnetaks koja liikmeid. Kõige enam leidsid kõlapinda persoonibrändingu, mentori loo ja eneseanalüüsi teemad. Ja loomulikult annab projekt osalistele võimaluse kogeda menteeks olemist, teisele mentorile mentoriks olemist ja selle kogemuse kaudu uuele tasemele kasvamiseks. Kevadel vaatame ühiselt tehtule tagasi ja saame anda tagasisidet meid huvitavatele küsimustele.”

Mis selle projekti juures kõnetab?

Piret Jamnes, EMK liikme Fontes partner ja arendustiimi juht: “Mind kõnetab võimalus tegeleda iseenda arendamisega, mentorlusega seonduva metoodika arendamisega ja mentorluse ning selle tuntuse arendamisega.

Iseennast plaanin arendada juhina ja koostöös mulle loosiga tuleva mentoriga (loosimise osa tundub veel eriti põnev – kelle universum mulle saadab!).

Metoodika poole pealt olen põnevil nii refleksiooni 7-tasemelise lähenemise kui brändingu suhtes ning loodan saada ideid ka Fontese poolt läbiviidavate koolituste jaoks. Mentorluse formaadi osas saan kindlasti ideid ja uusi mõtteid, need tekivad selle projekti uudse lähenemise laborikeskkonnas ning mentorluse kui arengumeetodi tuntuse edendamise huvides kavatsen projektist ja selles kogetust rääkida inspireerivaid kogemuslugusid võimalikult paljudele inimestele.

Aga eelkõige lähen programmi täiesti siiralt ja ootusärevalt kui enda jaoks oluliste teemadega tegeleda sooviv juht – menteena.”

Miks Sa selles programmis kaasa lööd?

Katrin Kelder, EMK liige: “Olen endaga kaasas kandnud  A. Maslow mõtet „Kogu elu on haridus ning igaüks on õpetaja ja igaüks on igavesti õpilane“ ning sellest mõttest ajendatuna leidnud end mõtisklemas, et igapäevaelus  me muudkui kogeme, aga kas ka õpime? Loodan leida enda jaoks vastuseid, kuidas siis ikkagi kogetust ja kogemusest päriselt õppida, et need teadlikult uutesse olukordadesse üle kanda. Et ei oleks kõhklust ja juhuslikkuse maiku, vaid konteksti arvestavalt uut väärtust luua.

Lisaks veel teema, kuidas mõjusalt teada anda, kes Sa oled ja mille eest Sa seisad. Põnev!

Nii et kui tuli info „Mentorilt mentorile“ programmi ettevalmistamisest, kõlas see kui lubadus ja võimalus. Mina olen igatahes valmis koos teele asuma!”