Hariduselt olen finantsjuht, kuid oma karjääri pean kirjeldama sõnadega muutuste ja innovatsiooni juht. Olen ühendanud ja lahutanud ettevõtteid, juurutanud ja vahetanud programme, üles ehitanud ettevõtte ja seda mitu korda ringi pööranud. Nii töös, kui ka mentorina olen leidnud kõige olulisema oskuse olevat- küsida küsimusi– küsida inimestelt õigel ajal õige küsimus- see võib päästa terve maailma.