Osalejad: Aive Uueni, Tiina Liitmäe, Ülle Susi, Jaan Allem, Tiit Halling, Tõnu Vaus, Anti Orav, Risto Eelmaa, Paavo Siimann, Andzei Kuznets, Stanislav Karlov.

EMK delegatsiooni võttis vastu Estonian Celli finantsdirektor/juhatuse liige Siiri Lahe. Päevakava oli meil järgmine:

 • Ettevõtet tutvustav esitlus.
 • Tehase ringkäik.
 • Biogaasi tootmise tsehhi külastus.

Siiri rääkis meile huvitava loo tehase rajamisest ning edasisest arenemist. Estonian Cell on tõeline „Greenfield“ ehk sõna otseses mõttes põllule rajatud tehas. Idee sai alguse Norra investori initsiatiivist, kellele lisandusid veel kaks suurt investorit, kellest üks oli Austria kontsern Heinzel Group. Hiljem aga kahel investoril kadus huvi ning Heinzel Group võttis üle osaluse ning sai ainuomanikuks, kelleks ta on tänase päevani.

Samuti Siiri rääkis investeeringutest, mis said kaasatud ning kuhu need olid suunatud, nt täiendava pakkepressi ja pakkeliini juurutamine, biogaasi kompleksi juurde ehitamine. Praegusel hetkel on kasvuinvesteeringud aga peatatud, kuna tänu elektrienergiaaktsiisile ja taastuvenergia maksule on energia hind kordades kõrgem, kui teistes Euroopa tööstusriikides, mis viib tehase kasumlikkuse minimaalsele tasemele. Läbirääkimised Vabariigi Valitsusega käivad, loodetavasti saadakse kokkuleppele ning leitakse kompromisslahendus. Sest kui riik suudab luua atraktiivse pinnase, tuleb siia rohkem investeeringuid, mis omakorda võimendab edasist kasvupotentsiaali.

Estonian Celli tehases toodetakse haavapuidumassi, mida kasutatakse peamiselt kõrgekvaliteetse paberi tootmiseks, aga ka eriotstarbeliste paberite, kartongi ja pehmepaberi valmistamiseks. Kuna tehasest tuleb väga kvaliteetne tooraine paberi tootmiseks, ületab selle nõudlus tootmise võimsuse. Toodang läheb peamiselt ekspordiks Euroopa ja Aasia riikidesse.

Põnev oli näha, et tehase tootmine on 100% automatiseeritud. Tehas töötab 24/7 ning töötajaid on kokku kõigest 86. Personali valitakse tehnilise taustaga, nt mehaanika või elektrialaste teadmistega. Lisaks toimub kohapealne väljaõppe vastavalt tootmise eripärale. Tööjõu voolavus on normaalsel tasemel ehk alla 10% aastas.

Huvitavad faktid:

 • Tehas annab haavapuidule 5 x korda lisandväärtust juurde.
 • Estonian Cell on suurim Euroopasse tarniv Euroopa puitmassitööstus.
 • Tehases töötab Eestimaa ning ühtlasi ka Baltikumi võimsam mootor 17MW.
 • Estonian Cell tehas on Eesti suurim elektrienergia ning gaasi tarbija ca 2,5% kogumahust.
 • Estonian Cell tarbib puitu umbes 5% Eesti raiemahtudest.
 • Estonian Cell on 2014. aasta Eesti keskkonnasõbralik ettevõte.
 • Biogaasi kompleksi tulemusena on ettevõte on suurim biogaasi tootja Eestis.
 • Tootmine on 100% automatiseeritud.

EMK tänab Estonail Celli juhatuse liiget Siiri Lahet vastuvõtu ning huvitava tehase ekskursiooni eest!

Stanislav Karlov