Kui Eesti Mentorite Koja liige Sirje Kautsaar ja JCI Tallinn president Daisy Pello ühes Tallinna kohvikus kokku said, olid pirukad soojad ja kohv kuum. Koostöö kahe organisatsiooni vahel on kestnud nüüdseks neli aastat. Juba valmistame ette viiendat, sest koostöö on olnud mõlemapoolset arengut toetav.

EMK eesmärk on tegutseda südamega, sügavuti ja sütitades ning kõike seda jätkuvalt parema juhtimiskultuuri nimel. Me usume, et õigus heale juhtimisele on igaühe põhiõigus. Seetõttu on kojale oluline toetada nõu ja jõuga ka noorte juhtide arengut.

Kokku töötasid koostöös pea poole aasta jooksul 9 mentorpaari – 18 arenemist korraga! Antud projekt on üks osa Eesti Mentorite Koja heatahteprojektidest ja seetõttu tasuta – ümmarguselt võib kokku lugeda pea 200 tundi vabatahtlikku tööd.

Koostöö mentorpaaride vahel oli korraldatud neile sobivalt – kontakt- ja/või veebikohtumistega, kokku ühel paaril  5-6 kohtumist.

Tagasisideks anti kohtumiste hinnanguteks 10-palli skaalal peamisel 8-9 punkti. Refleksioonis tõid mentorid välja, et kuulamine ja kuulmine ning isiklik elukogemus on alati mentorile kasuks. Tuleb olla kannatlik ja lasta teisel rääkida. Mentor kirjutab: “Võtan sellest kogemusest kaasa teadmise ja kinnituse selle kohta kui vajalik on iga inimese elus kohtuda teise inimesega, kes teda kuulab, hoiab ruumi ja annab võimaluse mõtetel selgineda.”

Mitmed mentorid kinnitasid, et koostöö noore juhiga oli põnev ja hariv. Samuti oli huvitav aru saada, et inimesed on erinevad ja vahel võib piisata vähesest, vahel ei piisa aga paljust.Ühel juhul tekkis ka küsimus, et kuidas hoida “pehmet” survet. Aga siinkohal on kindlasti oluline jagada noorele eelnevalt selgitusi, mis on mentori roll ja täpsemalt sisu, mida üldse võib küsida ja rääkida. Inimene, kes satub esimest korda mentoriga kohtuma, lihtsalt ei tea. Julgustamine on oluline.

Osalenud mentoritelt uuriti ka seda, kas ta soovitab oma kolleegidele järgmisel korral antud projektis kaasa lüüa. Ja üks mentor kirjutas kokkuvõtlikult hea sõnumi: “Soovitan: annab hea pilguheidu nooremate inimeste mõttemaailma ja õpetab ka ennast märkama uute nurkade alt.” Neli osalenud mentorit on valmis ka järgmisel perioodil osalema projektis. Ülejäänutel on valmisolek olemas, kui sobib nende põhitöömahu kõrvale.

Mina omalt poolt tänan Ülle Susi, kes pakkus mulle võimalust seda projekti 2023. aastal käigus hoida ja mind Daisyga kokku viis. JCI Tallinn president Daisy Pello teeb oma tööd suure pühendumusega ja juba on tal valmis järgmise aasta nimekiri, mis ootab Eesti Mentorite Koja poolset vastust mentorite nimede osas. Mul ei jäänud isegi aega mõelda, kas teeme koostööd edasi, see lihtsalt läheb edasi. Läheme siis taas teele ja peagi leiavad koja liikmed oma postkastis 2024. aasta osaluskutse.

Suur tänu mentoritele: Chanet Siret Simonen, Tiiu Hinnov, Ain Mihkelson, Elar Kilumets, Kaidi Kuusmaa, Tõnu Erin, Sven Raba, Kaspar Kaugija, Annely Ajaots, Maiko Kalvet

Vt ka JCI Tallinn kokkuvõte meie koostööst.

 

Sirje Kautsaar

EMK liige