100 Sammu tulevikku avaseminari materjalid.

Videomaterjal seminarist

Üllelt avasõnad- 100 sammu tulevikku


Ainilt protsessist


Piretilt 3 kohtumise sisust


Piretlit mentori pädevustasemetest

Ringalt menteede leidmisest ja jagamisest


Toomaselt mentee ja mentori kogemusest