Eesti Vabariigi juubeliaastal on Eesti Mentorite Koda viimas läbi projekti „100 sammu tulevikku“. Projekti raames anname sajale Eesti noorele juhile mentorluse kogemuse. Just kogemuse jagamise kaudu soovime anda noortele juhtidele teada, et juhtimisküsimustes on tal abi lähedal ja mentorlus on hea võimalus kogemusega juhiga koos areneda.

Kingitust jagame algajatele juhtidele, kellel on juhtimiskogemust alla kolme aasta ja kes juhivad vähemalt kolmeliikmelisi meeskondi. Teeme tööd selle nimel, et meie pakkumine jõuaks iga noore juhini üle Eesti, seega pöördume maakondade ja sealsete äriühinguid liitvate mittetulunduslike organisatsioonide poole, et ühiselt leida üles kõik need noored juhid, kes võiks saada kasu mentoriga kohtumisest oma juhtimisoskuste arendamisel.

Kingitusi jagame alates novembrist 2018 kuni sammud koos.

Menteega kohtumisi on kaks kuni kolm.

Kohtumiste käigus on sinu rolliks luua usalduslik side, mis on koostöö aluseks. Arutatakse noore juhi juhtimisprobleemide üle ja leitakse olulisim arenguvajadus. Mentor võib aidata analüüsida, coachida, anda menteele kodutöid (näiteks eneseanalüüsi läbiviimine või juhtimiskirjandusega tutvumine) eesmärgiga aidata menteel oma probleemi lahenduseni jõuda. Kingituse viimasel kohtumisel on menteel võimalik jagada mentorile omapoolselt nõuandeid, tähelepanekuid ja tagasisidet, samuti viiakse osalejatega läbi online tagasisideküsitlus.

Ootused Sulle:

 1. Kogemus juhina- sul on vähemalt 5 aastat inimeste juhi kogemust
 2. Mentori/coachi oskused ja kogemus:
  1. GROW või mõne muu metoodika valdamine nii teoorias kui praktikas
  2. Praktikas on olnud vähemalt 2 menteed
 3. Pehmed ootused:
  1. Mõtteviis- oled suunatud probleemide lahendamisele
  2. Usud, et progress toimub ja suudab seda toetada
  3. Oled orienteeritud võrdsele koostöösuhtele menteega
  4. Tahad menteesid toetada vabatahtlikus korras
  5. On reaalselt aega menteedega tegelemiseks
  6. Oled valmis eeskujuks olema oma käitumisega

Kingituse korraldamise, sisu ja ülesehituse tutvustamiseks toimub seminar Tallinnas 30. oktoobri pärastlõunal, millest toimub ka veebiülekanne ja lisame hiljem järele vaadatava materjali kodulehele.

Olulisema info, mida vajad koostööks menteega, leiad Meelespeast.

Koostööprojektis ette tulevate probleemide või küsimuste kirjuta palun info@mentoritekoda.ee ja leiame koos lahenduse.

Võta meiega ühendust ja teeme koos Eesti juhtimiskultuuri paremaks. Meie usume mentorlusse!

Liitu kingitust jagavate mentorite tiimiga juba täna registreerides end siin.

Ühtlasi saada palun digiallkirjastatud Mentori avaldus mailile info@mentoritekoda.ee

Abimaterjal