Kui Sa oled alustav juht – juhtimiskogemusega all kolme aasta – ja Sinu tiimis on vähemalt 3 liiget ning Sa tunned, et vajaksid kogenud juhiga arutelu, siis otsib Eesti Mentorite Koda just Sind ja tahab teha just Sulle kingituse.

Trooja sõja aegu võttis kuningas Odüsseus oma pojale Telemachosele õpetaja ja kaitsja – Mentori. Sellest on möödunud aastatuhandeid, kuid mentorlus elab edasi, olles ka tänases maailmas arengupartnerluse sünonüüm ja samas oma vormilt ja võtetelt uuenenud.

Mentorlus on koostöösuhe, mis aitab avada mentee potentsiaali, mis inspireerib ja toetab sind tööalaste ja isiklike eesmärkide saavutamisel. Mentorluse kohta saad lisa lugeda siit.

Sinu rolliks mentorluskoostöös on enda vajaduse laualepanemine. Mida Sa soovid koos mentoriga arutada? Koostöö teemad võivad olla erinevad, näiteks:

 • kohanemine uues töörollis;
 • muudatuse juhtimine;
 • enda juhiprofiili analüüs;
 • enda karjäärieesmärkide läbiarutamine;
 • areng juhina, mingile kindlale oskusele keskendumine (nt suuna andmine, tagasiside meeskonnaliikmetele, meeskonnaliikmete motiveerimine ja arendamine, jne).

Mentoriga kohtumisi on kaks kuni kolm.

Arutame sinu juhtimisprobleemide üle ja leiame olulisima arenguvajaduse. Mentor võib aidata analüüsida, coachida, anda anda sulle kodutöid (näiteks eneseanalüüsi läbiviimine või juhtimiskirjandusega tutvumine) eesmärgiga aidata sul oma probleemi lahenduseni jõuda. Kingituse viimasel kohtumisel on sul võimalik jagada mentorile omapoolselt nõuandeid, tähelepanekuid ja tagasisidet, samuti viiakse osalejatega läbi online tagasisideküsitlus.

Ootused Sulle:

 • Sul on soov ise kasvada,
 • Sul on reaalne inimeste juhtimise alane väljakutse,
 • Teed ära lubatud tegevused ja kodutööd.

Olulisema info, mida vajad koostööks mentoriga, leiad Meelespeast.

Kui soovid osaleda programmis menteena, registreeri ennast siin ja ühtlasi saada palun digiallkirjastatud avaldus info@mentoritekoda.ee.

Koostööprojektis ette tulevate probleemide või küsimuste kirjuta palun info@mentoritekoda.ee ja leiame koos lahenduse.

Abimaterjal

 • Mis on mentorlus? Lühike tutvustus mentorluse kohta;
 • Meelespea– olulisem info, mida vajad koostööks mentoriga;
 • Tööleht– küsimused, millele mõelda enne kohtumisi mentoriga.