Siit leiad ülevaate kojas toimunust, toimuvast ja ees ootavast.

Mentorlus või coaching – kumb on kumb? Kaks intervjuud kahe kogenud tegijaga mentorluse ja coachingu maastikul – Tiiu Allikvee ja Peep Aaviksoo

Kes juhib tantsu – kas mentor või mentee?
Räägib Tiiu Allikvee, Fontes, juhtivkonsultant
Tiiu mõtted kirjutas üles Ruti Einpalu, PCC

Fontes on mentorluse maastikul olnud vaieldamatu teerajaja ja suunamudija. Sellel aastal tähistab Fontes mentorluse 15. juubelit Eestis. Ja koos Fontesega ligi 2000 juhti, kes rohkemal või vähemal määral on õppinud mentorlust Fontese konsultantide käe all. Nendest kahest tuhandest ligi pooled on läbinud pikema väljaõppe programmi, mis lubab neil töötada professionaalsete mentoritena. Edasi loe siit


Koostöö JCI’ga

Eesti Ettevõtlike Noorte Kojaga 2019. aastal alanud koostöö jätkub ka järgmisel 2022. aastal uue hooga! Uued menteed on juba EMK mentorite ootel!

Kui oled valmis heast tahtest ja soovist olema JCI 2022 juhatuse liikmete ja projektijuhtide mentoriks alates jaanuarist 2022, anna 26. novembriks 2021 Kaidi Kuusmaale e-kirjaga kaidi.kuusmaa@seb.ee oma huvist märku.

Kaidi sulest tulnud põhjalikuma ülevaate senisest koostööst, ootustest ja mõjust leiab siit


Eesti Mentorite Koja ja Eesti Õdede Liidu ühisprojekt “Võõras sõber!” sai septembri lõpus avalöögi

Arvestatav hulk Eesti Mentorite Koja liikmeid on võtnud südameasjaks vabatahtlikult toetada eluliselt tähtsa meditsiinivaldkonna inimesi, olla olulistel teemadel neile partneriks.

Hea meel on, et saame olla partneriks tervishoiu- ja hooldustöötajatele üle kogu vabariigi. Meil on koostööpaare trajektooril Sri Lanka – Tartu – Narva – Pärnu – Tallinn.

Veel on võimalus mentoritel liituda, sest inimeste vajadus omavaheliseks suhtlemiseks ajas ainult kasvab.

Maarika Honkoneni ülevaate ühisprojektist leiab siit


Fontese mentorluse juubelijutud I: kuidas me 15 aastat tagasi alustasime

Mentorluse põldu on Eestis Fontese eestvedamisel küntud juba 15 aastat.

Alates 2007. aastast on jooksul on Fontese avatud coachiva mentorluse programmi lõpetanud kokku 183 mentorit ja 238 menteed. Fontes on sel perioodil läbi viinud ca 130 mentorite programmi ja koolitust, kus on osalenud ca 1750 inimest. Oktoobris 2021 alustati juubeliaastat XV coachiva mentorluse programmiga.
Mentorluse juubeliaastaks on Fontes planeerinud erinevaid tegevusi nii mentorite kogukonnale kui laiemale avalikkusele, osad neist ka koostöös Eesti Mentorite Kojaga.

Kuidas kõik alguse sai, saab lugeda siit.

Juubelijuttude esimese osa pani kirja Tiiu Allikvee, Fontese mentorluse teemavaldkonna juht.


Mis ees ootab?


03.detsembril 2021 kell 16.00 koguneb kompetentsimudeli töögrupp järgmiseks aruteluks
08.detsembril 2021 15.30 – 18.15 EMK jõuluõhtu “Dialoogipartnerlus Arvo Pärdi muusikaga Arvo Pärdi Keskuses. Meiega koos arutleb muusikateadlane Kaire Maimets. Kuulame muusikat ja vaatame lõike filmidest koos Pärdi muusikaga. Osalustasu 15 euri. Registreerimine https://forms.gle/U1pPfo6T6o1BnxCk9. Kohade arv piiratud.


Loe & osale


Osale

 • Alanud on registreerumine Fontese II tagurpidi mentorprogrammi (veebruar – juuni 2022). Suurepärane võimalus teha koostööd noore mentoriga! Unikaalne avatud Reverse Mentoring Programm Eestis.
  Liitu menteena  või mentorina!
 • Karjäärinõustamine läbi tööväärtuskaartide
  Fontese lühikoolitus 6. 12. 2021. Töövahend mentorile – rohkem kui pooltes mentorlusprojektides tuleb mentoril tegeleda karjääriteemadega. Koolituse hind sisaldab tööväärtuskaarte.
 • Kuidas kasutada metafoori- ja tugevuste kaarte?
  Fontese lühikoolitus 8. 12. 2021. Metafoori- ja tugevuste kaardid sobivad kasutuseks nii mentorluses, karjäärinõustamises kui meeskonnajuhina. Kuidas seda oskuslikult teha? Koolituse hind sisaldab metafoorikaarte.
 • Juhtimiskonverents Coaching 2022: Vastupanu, 26.05.2022.
  Vastupanu on nähtus, millega tahetakse juhile midagi olulist öelda. Konverents annab juhtidele lahendusi ja tööriistu vastupanu ennetamiseks, mõistmiseks ja lahendamiseks ning seeläbi juhtimiskvaliteedi parandamiseks. Soodushind kuni 30.11.2021.
 • Kasvu Labori töötuba „Vaimne tarkus inimestega töös“, 14.12.2021.
  Saad selgemaks spirituaalse intelligentsuse mõiste. Mõistad paremini enda ja teiste vaimset teekonda. Saad juurde kindlust valdkonnas, mis meid kõiki mõjutab, kuid kus on palju segadust.
 • Juhi5- uuel tasemel juhtimine alustab jaanuaris 2022.
  Juhtidele, kellel klassikalised juhtimisteooriad on juba selged. Toob tervikliku vaate inimesele ka juhtimisse, tõstes juhtimise ja osalejad uuele tasemele.
Hea Koja Liige! Kui sa korraldad mingit üritust, siis sul on hea võimalus ühel korral jooksva aasta jooksul anda oma sündmusest teada EMK infokanalites.

Loe


Mis on toimunud?


Vaimse tarkuse töötuba

Vaimse tarkuse töötuba juhtidele Ain Mihkelsoni eestvedamisel toimus 19. oktoobril, uusi osalejaid ootab töötuba juba 14.detsembril.

Ain Mihkelsoni mõtteid töötoa teemal:

„Olen märganud, kuidas Elu ise nügib mind teatud suunas. Isegi kui vastu puiklen, ei jäta jonni.
Vaimsusega seotud teema on olnud selline vägikaikavedu. Ühelt poolt on see mind tohutult paelunud ja kutsunud. Samas olen tundnud vastupanu ja kahtlusi, kas mul on seda vaja, kas teistel on seda vaja. Pärast olen aga aru saanud, et oli ikka vaja küll.
Aina enam räägitakse maailmas spirituaalsest intelligentsusest (i.k spiritual intelligence – SQ) ehk vaimsest tarkusest või vaimutarkusest. Mis see on ja miks see on oluline juhtidele, coachidele ja mentoritele?
Oktoobris oli selline suurem selguse hetk. Sain vaimse tarkuse töötoas viimase 10 aasta õpingute tulemusi jagada. See oli üks tõeliselt äge päev. Nii mulle kui teistele.“

Lähemalt saad töötoa sünniloost lugeda siit.

HARNO veebiseminar “Juhtimise kunst: hästi toimiv mentorlus koolis”

Mentorite koja liige Erli Aasamets esines 21. oktoobril Haridus- ja Noorsooameti (HARNO) poolt korraldatud avalikul veebiseminaril “Juhtimise kunst: hästi toimiv mentorlus koolis”.
Eesti elukestvaõppe strateegias on sõnastatud, et 21. sajandi koolis on fookuses ennast juhtiv ja iseseisev ühiskonna liige. Erli Aasamets jagas oma kogemusi koolijuhi ja mentorina, kuidas on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis üles ehitatud toimiv mentorsüsteem ja kuidas mentorluse mõttelaad toetab strateegilise eesmärgi elluviimist.
HARNO eestvedamisel on ellu kutsutud veebiseminaride sari, milles tutvustatakse mentorluse põhimõtete rakendamise ja mentorsüsteemi ülesehitamise kogemusi, õnnestumisi ja õppetunde koolides. Seminarid on järelvaadatavad Youtube’is.
On heameel, et haridusvaldkonnas on mentorluse mõttelaadi edenemisel-edendamisel ja mentorkompetentside kasvatamisel hea hoog sees. Haridusmentorite programmi on läbinud juba hulga koolijuhte ja uued programmid on käimas.
Mentorite koja liikmed on viimasel poolaastal olnud arengupartneriks Eesti Õpetajate Koostöökoja juhatuse liikmetele.

Mentorkompetentside töörühma kohtumine

Mentorkompetentside töörühm kohtus 05. novembril, järgmine kohtumine 03. detsembril kell 16.00
Kohtumisel sedastas töörühm, et EMCC loodud mentorite ja coachide rahvusvahelisest kompetentsimudelist lähtumine ja selle kasutamine on Eestis asjakohane. Töörühma järgmisteks sammudeks on mudeli eestindamine. Järgmine kohtumine toimub 03. detsembril kell 16.00 veebis.

Algas mentorite kasvuprogramm „Igale mentorile mentor M4“

12. novembril startis mentorite kasvuprogramm „Igale mentorile mentor M4“, kaasteelisteks 15 programmis osalevat mentorit.


Programm kestab 25. maini 2022, aga usume, et osalejad leiavad endale kaasteelisi- mõttekaaslasi mentorite kogukonnast pikemaks ajaks. On ju mentorluse mõtteks inspireerida ja võimestada, ikka südamega, sütitades ja süvitsi.
Oma avasõnades ütles EMK juhatuse esinaine Ülle Susi: „Soovime, et loodud programm aitab osalistel kasvada paremaks mentoriks ja inimeseks, meie Mentorite Kojas teeme tööd selle nimel.“
Esimesel seminaril küsisime: „Kuhu lähed, mentorlus?“
Juhtimistrendidest, mentorluse rollist ja suundadest uute trendide valguses ärgitas osalejaid kaasa mõtlema ning rääkima Piret Jamnes. Kuidas uued juhtimistrendid mõjutavad mentorlust? Mis teemad- väljakutsed on ja jõuavad üha rohkem juhtide töölauale, missuguseid pädevusi oodatakse juhtidelt? Milliseid kompetentse peaksid endas arendama mentorid, et olla juhtidele arengupartneriks?
Gunnar Toomemets avas oma kasvamise, juhiks ja mentoriks olemise õppetunde ning väärtuslikke taipamisi. Gunnari läbitunnetatud ja mõtestatud kogemused pakkusid nii äratundmisi kui ka aspekte, mida oma teekonnal tähele panna.
Loosi tahtel said kokku ka mentori-mentee paarid, et kogeda kogu programmi jooksul nii mentee rolli kui seda, kuidas on olla mentorile mentoriks.
Järgmine kohtumine on 13. jaanuaril 2022, et reflekteerida mentori rollis kogetut. Peegeldust juhib Ruti Einpalu.

 


Uued liikmed

Septembrist novembrini on meiega liitunud Joole Kuljus-Triik, Pille Pesti, Marge Raun, Anne Endjärv, Katrin Kohjus ja Kaire Viil.

Tere tulemast kotta!


Mõtteteri teele kaasa

Ruti väikesed soovitused jõulueelsesse aega:

 • Kui sul hakkab väga kiire, siis lama. Üks mees pidi niimoodi kolm päeva lamama. /Saami lugu/
 • Üks mees oli kolm päiva süoomata ja juoomata. Et kutsutasse pulma. Ei kutsutud. /Eesti lugu/

Katrini soovitus jõulueelsesse aega:

Leia aega olla sõbralik – see on tee õnneni.
Leia aega unistada – nii ühendad oma eluvankri tähe külge.
Leia aega armastada ja olla armastatud – see on jumalate eesõigus.
Leia aega ringi vaadata – päev on liiga lühike, et olla isekas.
Leia aega naerda – see on hinge muusika. /Vana inglise palve/

Meelipaitavat advendiaega!


 

Järgmine uudiskiri ilmub veebruaris 2022.

Kui Sul on mõtteid, mida sooviksid järgmises infokirjas jagada, võta ühendust Gunnari või Erliga.