Ruti Einpalu

Ruti Einpalu on coach, mentor ja koolitaja, varasemalt mitmekülgse kogemusega tippjuht. Ta on töötanud juhina Hansapangas, Draamateatris. Ta on Eestisse toonud suhtlemistreeningute ³vanaisa² Thomas Gordoni meetodid ning käivitanud Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse.

Ruti on omandanud Erickson College International¹i lahenduskeskse coachi ja meeskondliku coachi sertifikaadi ning omab ICF (International Coach Federation) akrediteeringut PCC. Ruti on töötanud 15 aastat koolitajana ja coachina toetudes lahenduskesksele mõtteviisile ja neuroleadershipi põhimõtetele. Lisaks on ta töötanud 6 aastat EAS-i juures alustavate ettevõtjate mentorina.

Ruti usub, et  juhid saavutavad oma mõju läbi vestluste. Keerulised vestlused on Ruti lemmikteema alustades arenguvestlustest ja tagasisidest lõpetades pikkade arenguprogrammidega.

Ruti ütleb, et arenguprotsess on siis maksimaalselt õnnestunud, kui kõik osapooled on lisaks juhtimisvõimekuse tõusule saanud ka pisut paremaks inimeseks.

Vajadusel loe lisa https://rutieinpalu.com