Arvestatav hulk mentoreid on võtnud südameasjaks vabatahtlikult toetada eluliselt tähtsa meditsiinivaldkonna inimesi, olla olulistel teemadel neile partneriks.  

Pea aasta küpsenud idee realiseerus kui 14 Eesti Mentorite Koja liiget reageeris positiivselt üleskutsele koostöös Õdede Liiduga toetada mentortegevusega eesliini juhte ja spetsialiste ajaloo suurimas tervisekriisis. Viimase 18 kuu jooksul on tervishoiuvaldkond ja seal igapäevaselt missioonitundega tegutsevad inimesed saanud enim tunda keskkonnamuutustest tulenevaid mõjusid, mis on ühel või teisel viisil mõjutanud  kõigi töö- ja eraelu, sest see aeg ei ole olnud lihtsate killast. 

Projekti idee tõi 2020. aasta keskel tollase juhatuse  lauale koja liige Artur Rahkema. See küpses päris pikalt ja on tänaseks jõudnud 12 mentorpaari näol koostööni, millele on meeskond pannud töönimeks “Võõras sõber!”. Miks just selline nimi?  Kaardistasime  Õdede Liidu juhatusega, eesotsas Gerli Liivetiga, peamised teemad, mis on viimase pooleteise eriskummalise aasta jooksul võimendunud ja leidsime, et kõige olulisem on inimlik huvi ja tähelepanu, mida võib just võõras inimene läbi sõbralikkuse ja kohaloleku anda. 

Lisaks hüppeliselt kasvanud haigete põetamisele ja ravimisele, on meditsiinitöötajate laual mitmed juhtimisteemad – nii töökorraldus, ületunnid, töötajate taastumine, personali vaimne tervis, aga ka suhted organisatsioonides ja võimekus kasvatada efektiivsust läbi orgaanilise koostöö ja personali motiveerimise. Samuti isiklik motivatsioon ja aja juhtimise olulisus, mis just kriisiolukordades võimenduvad. 

Tekkinud olukorras, kus muutused toimuvad väga kiiresti, tekkis vajadus hooldustöötajate ja tervishoiutöötajate keskastmejuhtide  mentorluseks, kus nad saaksid vabas, turvalises ja usaldusväärses õhkkonnas arutada omi mõtteid ja saada ideid, kuidas inimesi motiveerida, eestvedada, tunnustada ja juhtida keerulistes olukordades, kus tööjõudu napib, inimesed teevad ületunde ning on toimetuleku kriitilisel piiril. Kuidas motiveerida inimesi tegema rohkem tööd ja võtma rohkem vastutust, kui jõuvarud on otsakorral. Mentorite ülesandeks on leida koos uusi ideid ja potentsiaalseid tegutsemise allikaid, mitte  seada kahtluse alla seniseid tegemisi. 

2020. aasta näitas ilmekalt, et töö iseloom muutub ajas, teisenevad töövõtted, ootused tööle ja  juhtidele, ootused oskustele inimestega ümber käia. Mitmed senised praktikad töötajate motiveerimisel enam ei toimi ja tuleb leida uued lähenemised, uued oskused.

Hea meel on, et saame olla partneriks tervishoiu- ja hooldustöötajatele üle kogu vabariigi. Meil on koostööpaare trajektooril Sri Lanka – Tartu – Narva – Pärnu – Tallinn. 

Veel on võimalus mentoritel liituda, sest inimeste vajadus omavaheliseks suhtlemiseks ajas ainult kasvab.

Suur tänu tänaseks liitunud mentoritele –  Sven Raba, Kaidi Kuusmaa, Artur Rahkema, Tiina Liitmäe, Siim Sarapuu, Tiit Halling, Elar Killumets, Kristiina Palm, Eve Noor-Feldmann, Erli Aasamets, Pille Parind, Tiit Urva, Anu Prandi 


Foto: esimene kohtumine Õdede Liidu juhatuse ja Eesti Mentorite Koja vabatahtlikega

 

Ülevaate projektist pani kirja Maarika Honkonen