Lõppenud hooajal toimus esimene EMK mentori arengule suunatud kasvuprogramm. Alljärgnevalt Ülle sulest põgus ülevaade, mida programmi käigus tegime ja õppisime. 

 • Aini mõtte „Igale mentorile mentor“ elluviimise otsus sai tehtud septembris 2019.
 • Programmi loomiseks korraldasime 3 suurt mõttekoda ja 3 töötuba; programmi loomes ja korraldamises osales üle 40 liikme. Otsustasime programmi läbi viia võimalikult suures mahus oma jõududega, ürituste korraldamiseks kasutada partnerite ruume ning kohvipausid lubas tasuda koda liikmemaksude arvelt, et osalustasud saaks rakendada ägedate esinejate kaasamisse. Menteeks olemise ja mentorile mentor olemise kogemuse kõrvale sai kandvaks teemaks persoonibrändi loomine. Kokku sai lepitudi, et kui 14 mentorit ehk 7 paari registreerub, siis viime ellu. Programmi registreeris end 25 mentorit.
 • Programmi avapauk oli 4.veebruaril 2020 Ülemistel, kus Kartin Kelderi ja Piret Bristoli eestvedamisel viisime ennast mentori jaoks kohandatud seitsme silma mudeli lainele. Algas töö loositud mentorpaarides, esimene tagasiside oli positiivne ja innustav – enamus paare said kootöö käivitamisega hakkama.
  Algselt skeptikute kahtlusi-kõhklusi põhjustanud loosimine töötas!
 • 20.veebruaril toimus Fonteses mentordamises ette tulevate väljakutsete lahendamise kovisioon, mida vedas Risto Eelmaa. Teemadest olid laual stress, läbipõlemine ja eneseesitlus suhtluskanalites.
 • 11.märtsil olime Piret Jamnes eestvedamisel jälle Fonteses ja koos Piret Bristoliga jagasime esimesi kogemusi mentorile mentor olemisest ning alustasime persoonibrändinguga tegelemist. Olesija Saue ja Evelin Org panid meid mõtlema, mis on minu miks. Keskmes oli mentor, milline mentor ma olen ja mis on minu tugevused, millega eristun. Saime omale partneri brändingu teemadega tegelemiseks. Kahekesi jõuab rohkem, nagu Evelin ja Olesija ka enda näitel tõestasid.
 • Siis tuli teadagi mis ja olime sunnitud virtuaalsetesse ruumidesse ära kolima. Esimene zoom-kohtiumine oli 31.märtsil Aini juhtimisel toimunud loovate meetoditega kovisoon.
 • 14.aprillil toimus juba esimene töötuba zoomis. Piret Bristol vedas menteeks olemise analüüsi teemat, lauale tuli paabulinnu saba tööleht, toimusid esimesed grupitööd, kus oli põnev oodata ja vaadata, kes sulle täna kaaslaseks antakse. Edasi rääkisid energilised Olesija ja Evelin meile oma loo loomisest, esitlemisest ja julgustasid meid tegema samme brändi loomes, luua usaldusväärsus. Sisu on olulisem kui kest. Alustada võib väikeste sammudega, aga astuda tuleb järjepidevalt.
 • Õpitu toetuseks toimus mais Maarika Liivamägi eestvedamisel ja Indrek Põldvee teostuses Linkedin kasutaja koolitus.
 • 28.aprillil oli Ruti ja Aini veelgi loovam kovisoon, mõtterännak, kuidas muutunud maailmas hakkama saada ja kuidas üle webi ühisolemise head tunnet saada. Lauale tulid märksõnad „meepott” ja „mölaminutid”.
 • Lõpuseminariks valmistusime koos Aini, Aino-Silvia, Ruti, Katrini ja Piretiga. Mõttetegevus toimus zoomis juba lennates. Olime kohanenud ja valmis uuteks väljakutseteks. Tegime õigesti, et kohe alguses programmi koostades viimse seminari teemasid lõpuni ära ei planeerinud. See andis võimaluse tekkinud teadmistele ja keskkonnamuutustele vastav päev korraldada.
 • Lõpuseminaril oli külaliseks Andres Dvinjaninov. Piret Jamnese eestvedamisel saime teadmisi dialoogimentorlusest ja lisaks kuulasime Andrus Tamme kogemuslugu oma mentorluses. Arutlesime dialoogimentorluse võimalikkuse üle kojas.
 • Seda kõike oli parajalt palju. Tagasiside osalistelt oli ülipositiivne: 9,24/10 kasulik programm ja ootustele vastav 8,9.
 • Meil on nüüd kogemus menteeks olemisest. 70% programmis osalenutest ei olnud varasemat kogemust. Nüüd on meil kogemus mentorile mentoriks olemisest. Tagasisidest lähtub, et mentorile mentor olemine oli väljakutset pakkuv, osalised tundsid survet olla edukas, aga ka tunti heameelt, et protsess läks kiiresti käima, sest mõlemad poole teadsid, mida oodata, vaadeldi üksteist ja õpiti teineteiselt.
 • Meil on nüüd ka teadmine, et mentorist on palju abi ja tuge, eriti kriisi ajal. Me olime selles mõttes õnnelikud, et tänu programmile oli meil mentor juba olemas, ei pidanud abi hakkama otsima. Tagasisides ütlesid menteed, et tundsid tuge (8,19) ja said eesmärkide saavutamiseks abi (7,71). Enda mentoriks olemise professionaalsuse suhtes olime kõige enesekriitilisemad (7,19), mille üle on vaid hea meel, et näeme arenguruumi. Menteede tagasisides tunnustati mentorite head kuulamisoskust, usaldusliku suhte loomist, tõhusate küsimuste küsimist, kogemuse jagamist ja tuge. Menteed hindasid tunnet olla aktsepteeritud, pidasid oluliseks, et mentor oli siiralt huvitatud nende muredest ning utsitas ja julgustas tegudele, tulevikku vaatama.
 • Üks meie kaasteeline kurtis karantiinis olles stressi ja uut moodi probleemide kuhjumise üle, küsisin, et kas tal mentor on ja vastus: muidugi on, ei teagi, kuidas ilma hakkama saaks – oli nii hea äratundmine. See on uus normaalsus – omada mentorit.
 • Lõpuseminaris tekkis selge äratundmine, et koja liikmel peaks olema võimalus saada omale tasuta mentor. Selleks võiks olla hea dialoogimentor.
 • Kas M3 programm kordamisele tuleb, sõltub koja liikmete nõudlusest. Kuidas olla kõrgeima taseme mentor – dialoogimentor –, sellele keskendub juba uus kasvuprogramm M4.

Soovides rohkem kaasata koja liikmete arvamust ja kogemusi koguneme juba 31. augustil kell 16.00-17.30 Zoomis. Soovime taas ühiselt leida meid kõnetavad teemad ja probleemid mida kajastada uues mentorite kasvuprogrammis. Anna ühinemissoovist teada susi.ulle@gmail.com

Olete kõik oodatud esitama mõtteid, millest mentorina soovid rohkem teada, mida praktiseerida. Programmi formaat jääb samaks, sest osaliste tagasiside sellele oli väga kõrge. Uue programmi alguse oleme planeerinud novembri keskele ja kohtuda seminarides planeerime iga 1,5 kuu järel, lõpp oleks jälle mais. Vahepalaks kovisioonid või just meid kõnetavad õpitoad, nii nagu meile meeldib. Tule kaasa mõtlema, ole osaline Eestis ainulaadse dialoogimentorluse arenguprogrammi väljatöötamisel.

Osalised programmist:

Programm pani mind mentorina proovile, olla mentor teisele mentorile ja seda täiesti teise valdkonna inimesele. Persoonibrändi teemade kätte võtmine, mitte lihtsalt teooria kuulamine, vaid praktilised harjutused, tagasiside ja ka partneri valimine, kes aitab “torkida” olid innustavad. Programmist sain mitme uue kihvti inimesega tuttavaks. Hästi valitud külalised ja hea kombinatsioon uuest infost ja praktiseerimisest.  Super. Aino-Silvia Tali, Helmese juhtide kompetentsijuht

Mind aitas koostöö mentoriga mitte niivõrd olukorraga toime tulla, kuivõrd tulevikku planeerida. Kõige selle virvarri keskel tekkisid mentori abiga väga selged prioriteedid just kaugemate plaanide osas. Muidugi võib öelda, et kui kaugemad suunad ja plaanid on paigas, siis on lihtsam ka hetkeolukorraga toime tulla, raskusi taluda oma energiat fokuseerida. Aga üllatas mind see, kuidas väga pingelisel ajal, kus tuli harjuda täiesti uute tööviisidega, kus töötasin paralleelselt olemasolevate kliendiprojektidega, uute lahendustega, püüdsin tiimijuhina oma tiimi inimeste elu võimalikult selgeks ja lihtsaks teha, hakkas mõte mentori abiga ka enda kasuks tööle ja lahendused tekkisid kiiresti ja olid väga selged. Peale seda on mul pisut raske mõista inimesi, kes ütlevad, et neil ei ole aega ühe või teise teema peale mõtlemiseks või millegi väljamõtlemiseks. Ilmselt on nii, et asi pole ajas, vaid prioriteetides, valmisolekus keskenduda, õiges ajastuses ja fokuseerimist soodustavates meetodites. Usaldusväärne ja hea kriitilise mõtlemise kompetentsiga mentor on sellistel puhkudel minu jaoks väga kasulik tõukejõud. Piret Jamnes, Fontes partner/arendustiimi juht

Mentoriga koostöö on alati soovitatav sest lihtsalt kõike üksi teadev/tundev/oskav inimene ei ole maakerale sündinud :-). Põhilised eeldused mentoriga koostööks on minu arust tahe ja valmisolek olla avatud meeltega. Kui see on olemas, siis on selline dialoog tulemuslik.

Teisele mentorile mentoriks olemisel on minu meelest teatud eripärad. Esiteks: sellisel juhul on mentee (mentori kogemusega) teadlik protsessidest, meetoditest, tööriistadest ja seeläbi aitab ta tegelikult oma mentorit. Teiseks: sellise koostöö puhul võib tajuda, et mentori kogemustega mentee tuleb aeg-ajalt mentorile justkui „poolele teele vastu“. Kolmandaks: kuna osalejate oli kõigil mentorluse kogemused siis tundus avatus ja koostöövalmidus väga suur. Erli Aasamets, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor

Olen haridusjuht ja mentorprogramm langes osaliselt kriisiajale, mis oli haridusvaldkonnas väga intensiivne. Mentor aitas mul mõtestada ülikiireid muutusi, peegeldada ja võtta aega süsteemi loomiseks, muutuste kinnistamiseks. Juhid olid toetamas oma meeskondi ja ka kriisi alguses seotud operatiivsete tegevustega. Oli tõesti õnn, et juba kokkulepitud mentorkohtumised toimusid ja aitasid kriisiteemad lauda võtta. Kadi Kreis, Tartu Kunstikooli direktor

Kindlasti oli tegemist positiivse kogemusega, mille najalt sain kinnitust, et kõik oleme lihtsalt inimesed. Olenemata kui suure kogemusega juhi või spetsialistiga on tegemist, ikka on aeg ajalt vaja kellegagi arutada oma professionaalse elu küsimusi ja leida neile vastuseid usalduslikus ning positiivses keskkonnas. Kerly Hendrikson, Klinkmann Eesti AS juht