Usun, et kõige õnnelikumad on inimesed, kes tegutsevad valdkonnas, mida nad tõeliselt naudivad. IT-ettevõttes Helmes saan kombineerida oma huvid uuenduslike tehnoloogiate, meeskonnatöö dünaamika ja mentorlusprogrammide arendamise vastu. Mu igapäevatöö pakub tarkvaraarenduse tiimi juhtimise ja äristrateegiate ülesehitamisega seotud põnevaid väljakutseid.

Tugevama tõuke coaching‘uga tegelemiseks andis mulle Fontese Mentorite programmis osalemine ja sealt saadud positiivne laeng. Tegelen mentorlusega eelkõige seetõttu, et minu jaoks on väga motiveeriv aidata ka teistel leida endas peidus olev eneseusk ja võimalused kujundada nii professionaalset karjääri kui ka igapäevaseid tegevusi oma unistuste täitmise suunas. Enda praktiliste kogemuste ja ka valusate õppetundide põhjal tean, et edukuse valem koosneb oskusest seada ja prioritiseerida konkreetseid eesmärke, sihikindlast tööst nende saavutamise nimel ja teadlikust otsusest olla õnnelik. Mentori ülesanne ei ole menteed muuta või tema eest raskeid olukordi lahendada, vaid tuua temas välja kogu olemasolev potentsiaal ja sütitada kirg elada tõeliselt inspireerivat ja tähendusrikast elu.