Hea koja liige!

Aasta on tegusalt alanud ja kevad on lähenemas. Meil on hea meel Sinuga jagada järjekordset uudiskirja, mis annab ülevaadet meie tegemistest, kogemuslugusid ja loodetavasti ka uusi mõtteid.

Edu meile mentorluses!


Mentorlus – kontseptuaalne lühirännak läbi 15 aasta


Mõtted pani kirja Piret Jamnes, Fontes PMP partner / arendustiimi juht

15 aasta jooksul, mil mentorlusega kokku olen puutunud, on nii mõndagi muutunud.

Kui vaadata tagasi, siis alguses kulus päris palju aruteluaega ja energiat defineerimisele, mis mentorlus EI OLE (populaarseim teema oli, mis vahe on mentorlusel ja coachingul näiteks) ja valdav oli püüd mentorlust kontseptuaalsel tasandil väga selgelt ja eristuvalt määratleda, siis nüüd on rõhuasetus sellel, mis mentorlus ON. Ja selge on see, et mentorlusel on mitu nägu.

Kõrvuti eksisteerib mitmeid mentorluse vorme (juhendav mentorlus, tagurpidi mentorlus, coachiv mentorlus, dialoogimentorlus jne) ja aktsepteeritakse arusaamist, et mentorlus on pidevalt lähenemas coachingule ja teistele professionaalsetele abistamise viisidele ning rangeid jooni maha pole vajagi joonistada.

Edasi loe siit


Miks ma olen mentorite koja liige?


Uudiskirja koostajad Erli ja Gunnar jagavad oma mõtteid miks olla koja liige ja kuidas selles toimetades on võimalik paremaks inimeseks saada.

Erli:

Mingil ajahetkel tunneb juht, et ta on jõudnud platoole. Tekib tunne „kõik on juba olnud“.

Mismoodi ja miks sama tööd teha? Kuidas ja kus ise endaga edasi minna? Millised on väljakutsed ja tegelikult meelepärased tegevused? Neile küsimustele on võimalik otsida ja leida vastused või hoopis vastamata jätta.

2016. aastast olen Eesti Mentorite Koja liikmena tutvunud suurepäraste inimestega, saanud osa ägedatest sündmustest ja osalenud neljas kasvuprogrammis. Ühised tegevused ja arutlused on toonud mõtetesse värskust ja loonud võimaluse saamise kõrval ka pakkuda. Kojas olen leidnud enda jaoks uusi ja põnevaid radasid ning vastuseid küsimustele, mis „platoole“ jõudes tekkisid.

Täiesti uus ja võrreldamatu kogemus on suhtlus haridusvaldkonna väliste juhtide ja mentoritega. Dialoogide keskmes ei ole lihtsalt probleemid ning dilemmad, vaid – mis ülimalt oluline juhtimise ja mentorluse juures – õiged probleemid ning dilemmad.

Koostöö koja mentoritega kulgeb kindla sihiga: parema juhtimiskultuuri ning paremaks inimeseks kasvamise nimel. Arutasime kolleegiga, et juht peab arendama meeskonda nii, et selle liikmed võiksid töötada kus iganes. Ja looma sellise keskkonna, et nad ei tahaks minna kuhugi.

Selleks on tööalaste rollide kõrval vaja kasvada inimesena ning parim võimalus selleks on Eesti Mentorite Kojas!

Aitäh kaaslastele meie põneval teekonnal!


Gunnar:

Me õpime iga päev. Sellest tekib võimalus arenguks.

Astudes autosektorisse õppisin ettevõtte jaapani juurtest tulenevaid omotenashi põhimõtteid. Omotenashi on 16. sajandist pärit jaapani teetseremoonia, mis juhendab sind tegevustes olema ettenägelik, koostöövalmis ning lugupidav.

Need põhimõtted sobituvad väga hästi ka mentorlusse – ole oma mentee suhtes ettenägelik ja mõista. „It takes two to tango“ ongi viide sellele, et sa saad õnnestuda ainult koostöös. Kolmandana ole koostöösuhtes menteega lugupidav – näe mentee hetkelist punkti, usu temasse ja pea kinni kokkulepetest. Need põhimõtted on kõnekad ning olen selle kaasa võtnud oma mentorsuhetesse.

Koja tegevustes oleme pühendunud sellele, et liikmetel oleks võimalik saada osa uutest teadmistest mentorluse vallas ja seeläbi saavutada täiendavat isiklikku arengut. Meie liikmed pole ainult juhid ja mentorid. Me oleme lisaks nendele rollidele ka pereliikmed, sõbrad ja inimesed.
Eesmärk kojana on panustada sündmuste, koolitusprogrammide ja mõttevahetustega selliselt, et meie liikmetel oleks võimalik neist miskit kaasa võtta. Mõtestada, testida, omandada uut ja saada paremaks – saada paremaks inimeseks, sõbraks, vanemaks ja juhiks.

Seda kõike teeme me kojas südamega, sügavuti ja sütitades. Südamega, sest mentorlus kõnetab meid. Sügavuti, et leida just need õiged viisid ja lahendused. Sütitades, et kõnetada meie liikmeid ja liita meiega uusi mentorlusse uskuvaid inimesi.
Kui saime kirja need kolm sõna – südamega, sügavuti, sütitades, siis tõdesime, et neile sõnadele on nii kerge alla kirjutada. Need oleme just meie ja see on meie stiil.

Edu meile liikudes edasi, arenedes, saades paremaks inimeseks ja seeläbi ka positiivselt mõjutades oma kogukonda!

 


Mis on EMCC ja milleks nende akrediteering?


Asjasse toob selgust Terje Laur, Fontes PMP koolitusjuht:

European Mentoring and Coaching Council (EMCC) on rahvusvaheline mentoreid, coache ja superviisoreid ühendav organisatsioon, mis seisab hea pakutavate teenuse kõrge kvaliteedi ja kutse-eetika eest. EMCC akrediteerib mentorite/coachide väljaõppeprogramme (EMCC´s Global Quality Award – EQA) ja väljastab individuaalseid akrediteeringuid (EIA) neljal tasemel: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner.

Fontes PMP OÜ pakub esimesena Eestis võimalust osaleda rahvusvaheliselt akrediteeritud mentorväljaõppe programmis praktiku tasemel (Mentor Programme, Practitioner, EQA20210293), mille edukas lõpetaja saab taotleda individuaalset akrediteeringut mentori/coachina. Programmi maht on 152 astronoomilist tundi, mis jaguneb mahuliselt järgnevalt – protsessi planeerimine 19, teooria 30, enesereflektsioon 43, oskuste treening 60 tundi.

See akrediteering on rahvusvaheline tunnustus ja kvaliteedimärk, mis näitab, et tegemist on professionaalse väljaõppe läbinud, ennast pidevalt täiendava ja kompetentse mentoriga, kes tegutseb rahvusvahelistest nõuetest ja eetikastandardist lähtuvalt.

See aitab kujundada teenuspakkumise turgu ja kvaliteeti ning annab mentorile raamistiku oma professionaalse arengu juhtimiseks. Akrediteeringu andjaks on EMCC Global, kes taotleja soovi korral liidab akrediteeritud mentori ka nende poolt tunnustatud mentorite avaliku andmebaasiga. Akrediteering kehtib 5 aastat. Eelnevalt on vaja astuda ka EMCC Global liikmeks, sest meie regioonis täna esindust veel ei ole.

Rohkem infot leiab www.emccglobal.org


Mentorlus maailmas


Otsime põnevusega näiteid, kuidas mentorlus levib mujal maailmas. Kui Sul on häid näiteid, siis palun jaga seda meiega.

Siinkohal toome teieni ühe näite Mentorcruise.com

See on lehekülg, mis aitab inimesi, kes soovivad ennast arendada konkreetses vallas. Menteest insener, programmeerija, turundaja võib leida leheküljelt kogenud inimese, kes saab teda aidata liikuda edasi oma väljakutsega. Eraldi on loodud lahendused ka ettevõtete meeskondadele.

Mentorite tutvustusest loeb, mis valdkonnas on tugevad ja mis on nende hind.


Jaga oma kogemust


Meie liikmeskond on väga mitmekülgne ja laiapõhjalise mentorluse kogemusega. Soovime osa saada Sinu kogemusest.

Mis on parim film või raamat, mida oled oma menteele soovitanud ja miks? Palun vasta siin ja lisa kommentaar.

Sinu tagasiside on meile oluline!

NB! Vastanute vahel loosime välja auhinna! 😊


Huvitavad rahvusvahelised arengud


Vahetult enne jõulupühi ilmus Eesti Rahvusringhäälingu teadusportaalis Novaator põnev artikkel „Töökohal valitsev vaimsus mõjutab organisatsiooni tootlikkust“.

Maailma Terviseorganisatsioon määratluse järgi on vaimsus üks osa tervise mõistest. Selle tase organisatsioonides mõjutab otseselt inimeste heaolu ja produktiivsust, selgitas Austrias asuva Paracelsuse meditsiinieraülikooli rahvatervise ja tervishoiuteenuste uuringute keskuse kaasprofessor Piret Paal. Eesti Mentorite Koja uudiskirjas artikli taasavaldamiseks palusime luba ja kommentaari teadusportaali toimetajalt Juhan Hellerma’lt.

Kuidas leitakse sellised põnevad teadustööd ning mis on avaldamise valikute põhimõtted?

Juhan Hellerma: „Teemasid otsime üpris erinevatel viisidel. Uuematest artiklitest, mida kajastada, saab hea ülevaate Eesti teadusinfosüsteemist. Antud lugu sündis aga ühe konverentsiga seoses, kus märkasin huvitavat teemat ja võtsin autoriga ühendust. Valikute tegemisel lähtume sellest, et teemades oleks varieeruvust ja need kõnetaks Eesti lugejat.“

Nii sattuski juhtidele mõtlemisainet pakkuv teadusuuringu refereering teadusportaali toimetaja abil mentorite uudiskirja.


Koja koostöö Tartu Ülikooliga


Mentorite koda on taas partneriks Tartu Ülikooli vilistlastele ja üliõpilastele suunatud mentorlusprogrammis. Meie rolliks on seista hea kvaliteetse mentorluse eest. EMK koolitajad annavad vilistlastele nelja seminari käigus esmaseid teadmisi mentorlusest. Programm kestab veebruarist juuni alguseni. Mentorkohtumisi on planeeritud vähemalt 5-6. Programmis saavad osaleda kõik TÜ vilistlased ja tänased üliõpilased.

Seega, TÜ vilistlasest EMK liige – saad liituda! Uuri lisa:  https://ut.ee/et/mentorlusprogramm


16.-17. veebruaril 2022 korraldab Tartu Ülikool korraldab esimest korda karjäärifestivali “Otse tulevikku”.

Mitmed koja liikmed on seal ettekannetega esinemas. Koda läheb ka pealavale rääkima mentorlusest. Lisaks on toimumas ka töötuba “Kuidas mentorlus sind toetab?”.

Soovime noortele luua teadmist mentorlusest kui tänapäevasest arengutööriistast ning võimalusest kasvada ja areneda kiiremini.

Rohkem infot siin: https://careerfestival.ut.ee/avaleht

 


Koja koostöö Eesti Õdede Liiduga


 

 

Sügisel asusid 15 koja liiget toeks inimestele, kes võitlevad meie tervise eest. Kohe-kohe lõpusirgele jõudvast koostööst Eesti Õdede Liiduga saad lugeda täpsemalt siit.

 


Esimene aasta mentorina


Annely Ajaots, Nissi kooli direktor ja Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse liige alustas oma juhi teekonda väga noorelt, 26-aastaselt.

Aastatega korjatud kogemused ning sisemine soov oma teadmisi ja oskusi edasi anda innustasid teda ühel hetkel haridusjuhtide mentorkoolituse programmi kandideerima. “Mentorprogrammis osalemine on olnud põnev teekond ning soovin kindlasti seda teed jätkata,” ütleb Annely. Neid ja teisi mõtteid saab lugeda siit.


Mentorprogrammi käivitamise järjejutt

ehk kuidas seletada pilti vägagi elus jänesele

ehk mentorsüsteemi loomine uues riigigümnaasiumis

 

” Mul on tunne, et me teeme johanneskäisilikku haridusuuendust ehk sellest kõigest on juba väga ammu räägitud.”

Mida Ivo Visak, Saaremaa Gümnaasiumi direktor selle all silmas peab, loe edasi siit.


Mis ees ootab?


22. veebruar kell 16:00 Eesti Mentorite Koja veebiseminar KUIDAS HOIDA MEESKONDA KOGU MARATONI JAOKS?

3. märts kell 14:30 M4 programmi peegeldused: MINA MENTEENA

9. märts kell 14:30 M4 seminar: MIS ON DIALOOGIMENTORLUS?

15. märts kell 10:00 SPIRITUAALNE INTELLIGENTSUS INIMESTEGA TÖÖS
Ain Mihkelsoni töötuba, kus vaadatakse miks lisaks IQ’le ja emotsionaalsele intelligentsusele (EQ) on mentorile vajalik SQ. Töötuba on kogemuslik – erinevad harjutused ja kogemuse jagamine.

6. aprill MENTORLUSE KONVERENTS „MENTORLUS KUI EDULUGU“
Pane ennast kirja konverentsile, mis on üheks tähtsündmuseks meie juubeliaastal – 15 aastat mentorlust Eestis.

TARTU ÜLIKOOLI MENTORLUSPROGRAMM
Eesti Mentorite Koja ja Tartu Ülikooli koostöös alustab taas mentorlusprogramm, mille eesmärk on tuua koostööks kokku edukad vilistlased ja aktiivsed tudengid. Programmis osalevatel vilistlastel on võimalus läbida koja mentorite juhendamisel tasuta lühikoolitus ja saada põhiteadmised mentorina tegutsemiseks.

NB! Hea koja liige, kui Sa korraldad mingit üritust, siis on Sul hea võimalus ühel korral jooksva aasta jooksul anda oma sündmusest teada EMK infokanalites.

 


Uued liikmed


Novembrist on meiega liitunud Kadri Kruusaauk, Kaspar Kaugija, Annely Ajaots.

Tere tulemast ja head panustamist koja toimimisse!


Järgmine uudiskiri ilmub mais 2022.

Kui Sul on mõte, mida uudiskirjas kajastada, siis anna oma ideedest märku uudiskirja koostajatele Üllele ja Ainile.