Annely Ajaots

Alustasin juhi teekonda väga noorena, 26-aastaselt. Tänu nooruse uljusele ning julgusele on ette tulnud ka keerulisi olukordi, mis on saanud väärtuslikeks õpikogemusteks.

Mul on olnud võimalus istuda mitmel toolil korraga: olles samaaegselt lapsevanem, õpetaja, koolijuht kui ka kohaliku omavalitsuse esindaja.

See kogemus õpetas hindama, kui tähtsad on avatud ja lugupidavad suhted kõikide osapoolte vahel. Minu jaoks on tähtis see, kes sa inimesena oled. Kui mõistad iseennast, oled ka parem juht.