Kristiina Palm

Minu üle 25 aastasesse töökogemusse mahub nii era- kui avalik sektor, töötamine erineva suurusega organisatsioonides ja erinevates rollides ning positsioonidel. Nende kogemuste ühine nimetaja on inimesed. Ilma inimesteta ei viida üheski organisatsioonis ellu muudatusi, saavutata eesmärke ega juhita innovatsiooni. Inimestes on peidus tohutu potentsiaal.

Kuidas juhina seda avada ja seejuures ise kasvada? Olen veendunud, et meis igaühes on olemas meisterlikkus väga edukalt ise oma dilemmade ja probleemidega toime tulla ja arenguhüppeid teha.   Vahel on selleks vaja abi kas coachilt või mentorilt, kes kuulaks ja toetavate küsimuste abil aitaks meid edasi. Olen õppinud ja kasutan mõlemaid meetodeid igapäevases töös inimestega.  Tean, et vahel on üksi keeruline ja seetõttu soovin aidata ka teisi juhte, kes otsivad enda jaoks lahendusi enesearengus, meeskonnatöös, enda karjääris, motivatsioonis ja mujalgi. Õpin selles protsessis alati ka ise.

Olen läbinud Estonian Business School`is AoEC Practitioner Diploma in Executive Coaching programmi ja omandanud diplomi. Olen ICF’i (International Coaching Federation) rahvusvahelise organisatsiooni kui ka Eesti haru liige. Olen sertifitseeritud Executive Coach.

Mentoriks kasvamise teekonnal olen läbinud Fontese mentorprogrammi ning oma tänases organisatsioonis olen mentorlusel tugineva juhtimiskultuuri loomise eestvedajaks.

Lisaks hoian ennast juhtimisvaldkonnas toimuvaga kursis olles Eesti Mentorite Koja ja Eesti Karjäärinõustamise Ühingu liige. Tegutsen juhtide coachina ja mentorina nii oma organisatsioonis kui väljaspool seda.