Pikaajaline inimeste ja protsesside juhtimiskogemus on aidanud mul mõista, kui tähtis on areng läbi uute kogemuste ja teadmiste, läbi huvitavate väljakutsete ja isikliku kasvu. Olen tänulik mõttemaailma avardanud muutustele, millest on sündinud omas ajas innovaatilised ideed ning põnevad lahendused, samuti arusaam, et koostöö on alati võtmesõna ja edasiviiv jõud. Siiras rõõm on olnud liikuda valitud
teel uudishimu kaotamata, õnnelikuna, märgates ja avastades.


Arendav ja inspireeriv on jagada oma kogemust viisil, kus empaatia ja avatud meelega lähenemine on esmatähtsad, kui päriselt huvitab ja läheb korda. Fontese coachiva mentorluse programmi läbimine on toetanud ja mitmekesistanud tunnetust veelgi ning lisanud juurde värvingut.