Hea koja liige!

Meil on hea meel Sinuga jagada selle aasta esimest uudiskirja. Anname ülevaate möödunud tegemistest, jagame kogemuslugusid ja loodetavasti ka uusi mõtteid. Edu kõigile mentorluses!


Mentorlus ja coaching. Mentorlus või coaching?


Oma mõtted panid kirja Terje Sosi ja Ülle Pind, Swedbank

Mentorlus või coaching – kas me peaks üldse ühte teisest eristama või pigem neid oskuslikult kombineerima? Ajal, mil tehnoloogia murrab heas mõttes sisse meie kõigisse tegemistesse ja kus me suhtleme rohkem ilmselt masina kui teise inimesega, on inimeste vahelisel suhtlemisel aina suurem väärtus. Selles kiirustavas maailmas on meil vaja oskuslikku partnerit, kes vajalikul momendil aitab meil iseennast avada ja neid parimaid lahendusi enda seest tulevate vastuste näol leidma. Edasi loe siit


Mis paneb mentori südame põksuma?


Mentorluse aastakonverentsil tunnustuse pälvinud Sirje Kautsaar jagab, miks tema mentorlusega tegeleb:

“Minu jaoks on mentorlus midagi sellist, mis paneb südame põksuma ja teeb meele rõõmsaks nii mentee kui mentori rollis olles. Alates septembrist on mentorlus olnud minu selle hooaja märksõnaks nii isiklikus elus ja tööl – osalesin EMK M4 programmis ja olen mentor ka uuele alustavale haridusjuhile. Samuti olen koos kolleegiga mentor ühele koolimeeskonnale, kellega koos läbime muutuste juhtimist organisatsioonis.

Miks ma seda kõike teen? Ikka selleks, et heas mõttes kasu lõigata iseendale ja oma koolimeeskonnale. Olen alati kindel olnud, et oma organisatsiooni eemalt vaatamine aitab leida kitsaskohti või avastada head, mida kohal olles ei taju. Edasi loe siit.


Suured muutused töö tegemise viisides ja tööturul


Microsoft koostas hiljuti 31 riigi 31 000 töötaja ja tööandja küsitluse põhjal järjekorras teise “Töötrendide indeksi” raporti. Mõned nopped:

  • Paariaastase kogemuse tõttu on töövõtjad õppinud eelistama oma elu aspekte kõrgemalt tööaltarile annetatavast. Muu hulgas seadis 53 protsenti vastanutest tervise ja heaolu tööst kõrgemale.
  • 2021. aastal oli umbes iga viies vastanu oma vana töökoha maha jätnud. Kolme peamise motivaatorina nimetasid nad isiklikku heaolu, töö- ja eraelu tasakaalu ning elukorralduslikku paindlikkust.
  • Tööst saadav tasu asus töökoha vahetamise ajendite edetabelis alles seitsmendal kohal.Uudse kogemuse võrra rikkamana paistab, et töötajad on senisest palju rohkem valmis lahkuma.

Lähemalt saad lugeda siit.


Progammil “Igale mentorile mentor M4” joon all


Meiega on nüüd 14 uut dialoogimentorit! 2021. aasta sügisel startinud arenguprogramm  „Igale mentorile mentor M4“ sai pidulikumat sorti lõpetuse 25. mail 2022. Arenguprogrammi jooksul oli kõigil osalejatel võimalik olla erinevates rollides ja mõtestada kogetut: olla mentoriks, kogeda mentee rolli ja katsetada dialoogimentorluse võimalusi. „ Hindan seda, et koolituse käigus sain kvaliteetaja iseenda arenguga tegeleda ning oma taipamisi reflekteerida. Väga avatud ja ägedad grupikaaslased.“ Programmis osalenute ja programmi vedanute taipamistest ning märkamistest loe lähemalt siit.


Koja koostöö Tartu Ülikooliga


Teist aastat on Ülle Susi eestvedamisel toimunud koostöö Tartu Ülikooliga. Olime toeks vilistlastele suunatud mentorlusprogrammi läbiviimisel ja mentorite koolitamisel. Mentoreid oli ka sel aastal ligi 100, menteesid 60. Menteedele koostööle kutsumiseks esines Ülle TÜ Karjäärifestivalil tutvustava üleskutsega ja viis läbi töötoa mentoriga koostöö kasust. Programmi koordinaator Kadri-Ann Mägi kirjutas programmi kohta nii: “Tartu Ülikooli mentorlusprogramm sai loodud 2017. aastal, et toetada tudengeid vilistlaste abil oma tuleviku kujundamisel. Selleks, et nii tudengil kui ka vilistlasel oleks programmist võimalikult palju kasu, alustasime koostööd Eesti Mentorite Kojaga, et läheneda teadlikumalt mentorlusele ning tutvustada oskusi, mis on tulemuslikuks mentorluseks vajalikud. Eesti Mentorite Koja mentorite töötubades õpetati vilistlastele muu hulgas mis mentorlus on, kuidas mentorsuhet alustada ja lõpetada, kuidas küsida õigeid küsimusi, olla hea kuulaja jpm. Usume, et koostöö Tartu Ülikooli ja Eesti Mentorite Koja vahel jätkub ning mentorlusprogramm kasvab iga aastaga veelgi suuremaks. Meie uueks eesmärgiks on tuua mentorlus tudengitele õppeainena lauale.”


Mentorlusprogramm koostöös PARE’ga


2021 sügisel alustasime koostöös PARE-ga on-demand mentorluse progammi personalijuhtidele. Ülle Susi eestvedamisel toimusid töötoad mentorite häälestamiseks ja ühiseks õppimiseks. Programm jätkub ka uuel hooajal. Mitu ägedat mõtet on koostööks, kuidas mentoriks olemist toetada ja menteesid julgustada. Tehtust saad rohkem lugeda siit.


Koostöö JCI-ga

Juba kolmas aasta jätkus koja koostöö JCI-ga. Selle raames said EMK 13 liiget mentordada JCI juhte ja teisi liikmeid. Aitäh kõigile osalenud mentoritele ja projekti vedanud Kaidi Kuusmaale!


Koostöö Eesti Õdede Liiduga

2021 aastal pilootprojektina alanud koostöö, kus EMK mentorid toetasid Eesti Õdede Liidu liikmeid, oli nii edukas, et 2022 sügisel alustas juba teine sarnane koostööprojekt. Selles asusid teele 17 EMK mentorit, kes toetavad 17 Eesti Õdede Liidu liiget. Suured tänud kõigile osalevatele mentoritele ja projekti vedavale Kaidi Kuusmaale!


Toimunud sündmused


QiGongi töötuba energia tasakaalustamiseks

2. veebruaril 2022 tegelesime mõttetööle vahelduseks keha ja sisemise energia tasakaalustamisega. Meid tuli juhendama Jüri Kriisemann, kes on 15 aastat iidseid hiina meditsiini harjutusi praktiseerinud. Igapäevaselt on ta aga Tallinna Teletorni juhataja, coach ja loovterapeut. Töötoa lõpuks oli osalejatel enesetunne suurepärane ja üks meetod juures, kuidas ennast paremini tasakaalus hoida.


Veebiseminar „Kuidas hoida meeskond kogu maratoni jaoks?“

Numbrilisel palindroomil 22 02 20 22 toimus järjekordne Eesti Mentorite Koja veebiseminar. Seekordseks teemaks oli, kuidas ennetada ja märgata meeskonna võimalikku läbipõlemist ehk “Meeskond maratoni jaoks, mitte ainult esimeseks spurdiks“. Esinejad Aino-Silvia Tali (Helmes) ja Anu Köidam (Ilmatsalu Põhikool) tõid väärtuslikult välja oma organisatsioonide kogemuse läbipõlemistest ning juhtide toetamisest selle teema märkamisel.  Lisaks sellele toodi praktilisi näpunäiteid ja mis on enim töötanud. Osalejad said gruppides arutada enda kogemust ja lahti mõtestada esinejate poolt välja toodud ideid. Gunnar Toomemets pani kirja praktilised näpunäited esinejatelt ja grupiaruteludest. Nendest saad lähemalt lugeda siit


Kriisipsühholoogia töötuba

30.03 toimus sügavuti minev töötuba kriisis olevate inimeste mõistmiseks ja toetamiseks. Töötoa viis läbi oma ala meister Tuuli Vellamaa. Talle omasel moel inspireeris ja pani meid mõtlema inimeseks olemise ja kasvamise valude üle. Aitas mõista, kuidas hoida ennast ja toetada teisi.


Juubeliaasta konverents “Mentorlus kui edulugu”

Möödunud aastal täitus 15 aastat mentorlust Eestis.

6. aprillil tähistasime seda ainulaadse konverentsiga. Vaatasime kaasaegse mentorluse erinevaid vorme: organisatsioonisisene mentorlus, juhendav mentorlus, sisseelamismentorlus, tagurpidi mentorlus, dialoogimentorlus jne. Jagasime kogemusi, tunnustasime mentorlusse panustajaid, õppisime üksteiselt ja saime innustust jätkata mentori arenguteed. Täname kõiki, kes sellesse suurde ettevõtmisse panustasid ja kaasa lõid!

15 aastat mentorlust Eestis


Luule kasutamisest coachingus ja mentorluses

10. mai töötoas jagas Kaire Viil meiega kogemusi, kuidas luulet kasutada mentorluses ja coachingus. Oli inspireeriv näha ja kogeda, kuidas luule abil on võimalik avada uusi kihte inimeseks olemises ja kasvamises. Igaüks sai katsetada luule jõudu ja ka oma värsi sepistada. Aitäh Kairele selle kogemuse eest!


Hooaja avamine

21. septembril avasime uue mentorluse hooaja väärikas Suurgildi hoones. Oli rõõm üle hulga aja üksteist füüsiliselt ehk päriselt näha. Kalev Pihli eestvedamisel tegime tulevikku suunatud mõttetööd. Ivo Lille aga pani mõtlema, kuidas toimub meie kasvamine ja näitas, kuivõrd vägevalt võib muusika meid mõjutada. Aitäh Kalevile, Ivole ja kõigile teistele kaasalööjatele!


Sügismatk Läänemaal

Linnuvaatlusretkel

23. septembril toiumus meie traditsiooniline sügismatk. Seekord Läänemaal, linnuvaatlusretkena. Hobiornitoloog ja loodusfotograaf Peter Lind ning EMK liige Kairi Nodapera jagasid enda kogemusi ja loodustarkust. Väikse kokkuvõtte toimunust leiad siit. Tänud Kairele matka läbi viimast!


Holistlik inimkäsitlus mentorluses

23. novembril käisime külas Kõrgemal Usuteaduslikul Seminaril. Uurisime, mis asi on holistlik inimkäsitlus ning kuidas seda mentorluses kasutatakse. Rektor Einike Pilli  tutvustavs kooli üliõpilaste ja õppejõudude mentorluse praktikat ning selle aluseks olevat holistlikku inimkäsitust. Oli inspireeriv näha, kui erinevates valdkondades mentorlus rakendust leiab. Aitäh Einikesele meid võõrustamast!

Holistlik inimkäsitlus mentorluses


Koja jõuluõhtu

Keset kõige suuremat lumetormi saime kokku, et aasta vääriliselt kokku võtta sügisel valminud Püha Johannese Koolis. Meie võõrustaja Liivika Simmul rääkis pea uskumatu loo, kuidas nende kool on sündinud. Oli inspireeriv kuulda, kuidas ühest unistusest on välja kasvanud sedavõrd muljetavaldav kool ja koolimaja. Seejärel viis õpetaja ja näitleja Liina Olmaru meiega läbi inimeseõpetuse tunni narratiivpedagoogika meetodil. See avas uued tahud inimeseks kasvamises ja meile tegelikult olulises. Tänud Liivikale ja Liinale võõrustamast, inspireerimast ja õpetamast!

Liina Simmul Püha Johannese Kooli tutvustamas


I EMK talverännak Kõnnumaale

“Vahel väga harva on hetki, kui maailm tundub TÄIUSLIK. See on nüüd see koht. Just selline oli  tunne rännupäeva lõpetades.” Nii võttis rännakul osalenud Jane Schelejev päeva kokku. Lähemalt saad lugeda jaanuarus 2023 toimunud rännaku kohta siit.

EMK I talverännak Kõnnumaale


Mis ees ootab?


Uude aastasse plaanime mitmeid põnevaid ettevõtmisi, millest anname eraldi maili teel ja kodulehel teada.

3. mail toimub meie traditsiooniline koja kevadseminar. Pane endal juba praegu aeg kirja, täpsem info edaspidi.


Uued liikmed


2022 liitusid meiega Annely Ajaots, Kairi Nodapera, Chanet Siret Simonen, Riho Kuppart, Diana Paakspuu, Tiiu Hinnov, Ave Reimaa-Lepik, Annika Haavisto-Visnapuu, Oleg Shvaikovsky, Triinu Lilleparg, Maile Mölder ja Triinu Pääsik.

2023 aasta esimene liituja on Priit Kuuskme. Tere tulemast ja head panustamist koja toimimisse!


Järgmine uudiskiri ilmub mais 2023.

Kui Sul on mõtteid, mida uudiskirjas kajastada, siis anna oma ideedest märku info@mentoritekoda.ee