Stanislav Karlov

Õppisin raamatupidamist, kuid viimased 15 aastat olen töötanud erinevates tootmistes keskastmejuhina, ehk tootmisjuhina. Lisaks oma palgatööle, olen väikeettevõtja ja pidevalt tegelen enesearenguga ning olen aktiivne erinevates projektides.

Olen läbinud mentorluse programmi 2015-2016 mentii rollis, ning see oli väga hea, inspireeriv kogemus.
Aastal 2020 läbisin EMK poolt korraldatud Mentorile Mentorlus lühiprogrammi. Panime 3-4 eesmärki ning kõik need said aasta lõpuks täidetud. See oli järjekordne positiivne kogemus.

Hindan kõrgelt inimesi ja nende panust meeskonnatöösse.

Soovin lähiaastatel mentoriks õppida. Kuna näen, et saan olla kasulik tulevasele põlvkonnale toetades noori inimesi ning jagades oma kogemusi ja soovitusi.