Õppisin raamatupidamist, kuid viimased 10 aastat olen töötanud elektroonika tootmises erinevatel juhtival positsioonil. Viimased 4 aastat olen olnud operatsioonide juhi rollis. Hindan kõrgelt inimesi ja nende panust meeskonnatöösse.