Erinevad inimesed kõlavad erinevalt kokku. Peegeldan juhtidele seda, kuidas ümbritsevad inimesed neid tajuvad ning aitan leida viise nii enda kui tiimiliikmete hoiakute ja käitumise muutmiseks, et kooskõla oleks parem. Pean oma tugevuseks kuulamis- ja analüüsioskust, suudan inimesi üksteisele „tõlkida“. Olen toetaja ja mõistja, mitte kohtumõistja. Aitan vaadata tavaolukordadele veidi teistsuguse nurga alt. Lõpetasin Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala ning kaitsesin ärikorralduse magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Alates 1995. aastast olen juhtinud personalitöö valdkonda Eesti Energias, Saku Õlletehases ja Aldarise Õlletehases Lätis ning viimased poolteist aastat Eesti Meedias.