Ave Kala

Erinevad inimesed kõlavad erinevalt kokku. Peegeldan juhtidele seda, kuidas ümbritsevad inimesed neid tajuvad ning aitan leida viise nii enda kui tiimiliikmete hoiakute ja käitumise muutmiseks, et kooskõla oleks parem.

Pean oma tugevusteks kuulamis- ja analüüsioskust, suudan inimesi üksteisele „tõlkida“. Olen otsekohene ja aus, olen toetaja ja mõistja, mitte kohtumõistja. Suudan keerulised probleemid pulkadeks lahti võtta ning teisiti kokku panna.

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala ning kaitsnud ärikorralduse magistrikraadi (MBA) Tallinna Tehnikaülikoolis.

Alates 1995. aastast olen töötanud mitmetes ägedates ettevõtetes personalitöö vedajana, tegutsenud koolitaja ning mentorina.