Olen lisaks ökonomisti ja haldusjuhtimise magistri diplomitele TTÜ-st läbinud hunnitu hulga juhtimiskoolitusi Briti kultuuritaustaga

teenindusettevõttes Tallinna Vees ja Austria kultuuritaustaga tööstusettevõttes Estonian Cellis. See on andnud väärt kogemuse nii erineva omanike struktuurida juhtimiskeskkonnas, kui teadmised väga erineva kliendiprofiiliga ettevõtetest. Juhatuse liikme rollis olen igapäevaselt tippjuhtimisega tegelenud üle 10-ne aasta, millele eelnes areng aste astmelt suurema üksuse juhiks eelneva kümne aasta jooksul.

Coachi ja mentori rollis pean oluliseks vestluspartneriga koostöös sündivat imet ära tunda ja sõnastada tõeline probleem ja leida igale unikaalsele olukorrale sobiv lahendus, mida partner tahab, saab ja oskab ellu viia. Juhtimises ei ole ühte standardset mütsi, mis kõigis olukordades kõigile sobiks.