Andres Sutt

Me kõik vajame aegajalt kedagi, kellega usalduslikus õhkkonnas ideid põrgatada või otsida vastuseid rasketele küsimustele. Ikka selleks, et jõuda endas selgusele mida ma päriselt tahan saavutada, mis on minu jaoks tegelikult oluline ja mis on eri valikute plussid-miinused.

Olen oma üle 25-aastase rahvusvahelise juhikarjääri jooksul pidanud korduvalt otsima vastuseid keerukatele küsimustele eri rahvuse ja kultuuritaustaga meeskondades. Sageli olen oma valiku tegemisel leidnud kindlust, kui olen saanud testida oma mõtteid isikuga, keda saan usaldada. Võimalus olla mentoriks väga erinevate valdkondade juhtidele, jagada nendega oma kogemust õnnestumistest ja ebaõnnestumistest ning tunda rõõmu mentee arengu üle on olnud ülimalt inspireeriv.

Hariduselt olen finantstaustaga ning töötanud Eesti Panga asepresidendina, Rahvusvahelises Valuutafondis Washingtonis, Euroopa Stabiilsusmehhanismis Luksemburgis ning Eesti Energias. Olen Fontese Mentorite Programmi II lennu vilistlane ja täiendanud end mitmetel kursustel, sh INSEAD’i Advanced Managament Programme ning Harvard Law School’i Programme of Negotiations. Täna olen tegev finants- ja juhtimisnõustajana.