Oman 27-aastast staaži juhtivates ametites tööstuses. Tegevuse käigus on tulnud lisaks tehnilist laadi probleemidele luua ning arendada meeskondi, leida ühiseid väärtusi ning rakendada väärtuspõhist juhtimist. Kõige selle juures leian, et mentorlus ei ole vaid kasulik, aga vajalik kõigile kes on arenenud spetsialistist juhiks.